VI VIL UDVIKLE VORES TILBUD OM AKTIVITETER FOR BEBOERNE

Sidst opdateret den 15. september, 2021 kl. 12:03

Kofoedsminde har forskellige tilbud til beboerne om noget, de kan gå til udenfor deres afdeling. Nu vil vi gerne gøre dette endnu bedre. Derfor har vi arbejdet på at beskrive et nyt samlet tilbud. Det gør vi under overskriften ”Kometen”.

Vores idé er kommet til, efter vi har interviewet brugerne – beboerne, de kommunale sagsbehandlere, medarbejdere og ledere. Brugernes behov peger på en radikalt anden måde at organisere vores tilbud. Om det så er praktisk muligt, ved vi ikke endnu. Men her kan du læse et skitseforslag til, hvordan Kometen kunne tænkes. Det skal nu drøftes med alle interessenterne.

Projekt Kometen, skitse forslag pixi version

Projekt Kometen skitseforslag og bilags version