Tilgang og praksis på Kofoedsminde – Kofoedsminde modellen.

Sidst opdateret den 10. oktober, 2019 kl. 09:29

Efter Kofoedsminde satte gang projektet “tilgang og praksis” på Kofoedsminde, har der været arbejdet engageret med projektet, det har medført en ny opdateret version som Kofoedsminde kalder Fælles Praksis 2.0.

Fælles Praksis 2.0 samler den faglige og organisatoriske kerne i den socialpædagogiske indsats på Kofoedsminde.

Den er konklusionen på ét års projektudvikling og derefter ét års konkret implementering i tre afdelinger.

Læs hele projektbeskrivelsen her