Tal og tendenser

Sidst opdateret den 24. juli, 2019 kl. 14:37

Her sætter vi tal på nogle af de forhold, der præger vores hverdag. Hvor det har været muligt, trækker vi trådene bagud, så læseren får et indtryk af vores forandring og udvikling over tid. Vi håber tallene kan være med til at øge indsigten i, hvad Kofoedsminde (også) er for en størrelse.

I år har vi valgt at sætte to emner i fokus, nemlig dels udviklingen i affekthandlinger og registrerings-værktøjet SOAS-R og dels Kofoedsmindes kompetencer og kompetenceudvikling.

Det er vores ambition at kunne udgive et Tal & Tendenser hvert år, og vi vil fortsætte ideen med at gå lidt bagom nogle af tallene. God læselyst!

Læs hele Tal og tendenser 2018 her