Studerende/praktikanter

Studerende og elever i praktik

I tæt samarbejde med blandt andet Professionshøjskolen Absalon, SOSU-skolen og ZBC tilbyder vi følgende praktik-/elevtid på Kofoedsminde.

  • Pædagogstuderende
  • Pædagogisk Assistentelever
  • Social- og sundhedsassistentelever
  • Kontorelever
  • Socialrådgiverstuderende
  • Ejendomsserviceteknikerelever

 

Læs Kofoedsminde praktikbeskrivelse pædagogstuderende i 1. praktik her: 

https://kofoedsminde.dk/wp-content/uploads/2023/08/praktikbeskrivelse-1-praktikperiode-august-2023.pdf 

 

Læs Kofoedsmindes praktikbeskrivelse for pædagogstuderende i 2. og 3. (og 4.) praktik her: 

https://kofoedsminde.dk/wp-content/uploads/2023/08/praktikbeskrivelse-2-og-3-praktik-social-og-specialpaedagogik-august-2023.pdf

 

Studerende tilknyttes en fast afdeling og en vejleder som sikrer at den studerende introduceres til arbejdet på lige fod med andre ansatte, samt at den studerende får mulighed for at få mest muligt ud af praktikken på Kofoedsminde.

Som institution tilbyder vi et bredt fagligt miljø til den studerende, som kan opsøges, når der arbejdes med opgaverne under praktikken.

 

Praktikanter

På Kofoedsminde får vi jævnligt henvendelse fra personer som ønsker at undersøge om det pædagogiske område, eller om arbejdet på Kofoedsminde er noget for dem inden de søger job på Kofoedsminde.

I den forbindelse er det muligt at oprette praktik eller andre former for job ordninger f.eks. virksomhedspraktik, eller jobrotation.

Sammen afstemmer Kofoedsminde og praktikanten forventningerne, inden praktikperioden starter.

Praktikanten tilknyttes en mentor på den afdeling hvor praktikken skal foregå, der sikre at praktikanten introduceres til arbejdet på lige fod med andre ansatte.

 

 

Kontakt Kofoedsmindes HR på telefon 54 61 08 00 og spørg efter HR konsulent Melanie Schilling, hvis du vil høre mere studie og praktik, eller send os en mail til km-hr@regionsjaelland.dk

 

Skriv til os

54 61 08 00