Studerende/praktikanter

Sidst opdateret den 7. januar, 2022 kl. 14:40

Der er flere faggrupper som fast afvikler deres praktik på Kofoedsminde.

  • Pædagog studerende
  • Pædagogisk assistent studerende
  • Socialrådgiver studerende

Læs Kofoedsmindes praktikstedsbeskrivelse for pædagogstuderende her.

Studerende tilknyttes en fast afdeling og en vejleder som sikre at den studerende introduceres til arbejdet på lige fod med andre ansatte, samt at den studerende får mulighed for at få mest muligt ud af praktikken på Kofoedsminde.

Som institution tilbyder vi et bredt fagligt miljø til den studerende, som kan opsøges, når der arbejdes med opgaverne under praktikken.

Praktikanter

På Kofoedsminde får vi jævnligt henvendelse fra personer som ønsker at undersøge om det pædagogiske område, eller om arbejdet på Kofoedsminde er noget for dem inden de søger job på Kofoedsminde.

I den forbindelse er det muligt at oprette praktik eller andre former for job ordninger f.eks. virksomhedspraktik, eller jobrotation.

Sammen afstemmer Kofoedsminde og praktikanten forventningerne, inden praktikperioden starter.

Praktikanten tilknyttes en mentor på den afdeling hvor praktikken skal foregå, der sikre at praktikanten introduceres til arbejdet på lige fod med andre ansatte.