Personale politikker

Kofoedsminde er en regional institution, derfor foregår arbejdet ud fra Region Sjællands personale politikker.

Politikkerne er et udtryk for hvordan Region Sjælland ser arbejdet udfolde sig på en regional arbejdsplads, der er fire hjørnesten som der er fokus på, nemlig:

  • Professionelle arbejdsmiljøer
  • Vi tager ansvar
  • Gensidig respekt
  • Omsorg for hinanden

Læs mere om Regionsjællands personale politiker her.

Kofoedsminde har formuleret værdier der passer til arbejdet på Kofoedsminde, og som falder i tråd med de regionale værdier og politikker.

Læs om Kofoedsmindes værdier her.

Skriv til os

54 61 08 00