Ledige stillinger

Sidst opdateret den 16. september, 2022 kl. 11:13

Socialrådgiver eller socialformidler til visitationen på Kofoedsminde, Rødby

Kofoedsminde søger en socialrådgiver eller socialformidler der har lyst til at bidrage i løsningen af en væsentlig og vanskelig samfundsopgave, som kræver stor grad af loyalitet internt og til de sociale og retslige myndigheder.

På Kofoedsminde bor udviklingshæmmede borgere der har fået en dom efter straffelovens § 16, stk. 2. Vi driver sikrede døgnpladser efter servicelovens § 108 stk. 6, døgnpladser efter servicelovens § 108, beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 og særtakstydelser og består af:

 • 17 afdelinger, heraf 14 sikrede
 • 1 åben afdeling samt
 • 1 beskæftigelses- og aktivitetstilbud i Rødbyhavn
 • 2 sikrede afdelinger og
 • 1 beskæftigelses- og aktivitetstilbud på Rødvig Stevns

Stillingen indebærer tværfagligt samarbejde med institutionens andre faggrupper samt kommuner, anklagemyndigheder mv. Du løser selvstændige opgaver fx visitation, sagsbehandling, afholdelse af møder.

Vi forestiller os, at

 • du har en relevant uddannelse som socialrådgiver eller socialrådgiver
 • du kan formulere dig skriftligt og mundtligt i forhold til kommunikation med offentlige myndigheder
 • du har eller kan tilegne dig viden om det juridiske grundlag for placering af beboerne på Kofoedsminde
 • du kan kommunikere både på forvaltningsniveau og med den udviklingshæmmede borger og dennes pårørende
 • du kan holde overblik i akutte situationer og mestrer kompleksitet i opgaverne
 • du kan arbejde selvstændigt og struktureret med dine opgaver
 • du er fleksibel og indstillet på at dagene ikke ligner hinanden

Ud over din kollega, du deler kontor med, vil dine nærmeste samarbejdspartnere være den faglige leder for visitation, sagsbehandling og eksterne samarbejdspartnere samt 9 koordinatorer. Koordinatorerne har den daglige kontakt med beboerne ude på afdelingerne og sikrer det sagsbehandlende arbejde der foregår derude.

Generelt om stillingen:
Stillingen er en fast stilling på 37 timer pr. uge, med arbejdstid mandag til torsdag fra 8–16 og fredag fra 8–13. Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. Stillingen er tilknyttet Kofoedsmindes interne visitationsenhed og du refererer til Socialfaglig chef.

Læs mere om Kofoedsminde, vores organisation og kultur ”her”.

Stilling: Socialrådgiver, Quicknr:019737, Jobtype: Fuld tid

Opslået: 01.09.22, Ansøgningsfrist: 18.09.22 Ansættelsesstartdato: 01.11.22

Der afholdes samtaler mandag den 26.09.2022

Passer denne beskrivelse på dig, så send en motiveret ansøgning, CV og gerne et foto via nedenstående link, hvor du beskriver dine kompetencer og erfaringer.

Kontaktperson(er):
Navn: Lene Jonassen
Stilling: Socialfaglig chef
Email: leja@regionsjaelland.dk

 

Karriere inden for specialområdet?

– Start med et studiejob som pædagogisk medarbejder på Kofoedsminde

”Det gjorde jeg”, fortæller Christian, som i dag er afdelingsleder. ”Mit studiejob på Kofoedsminde gav mig indsigt i en arbejdsplads med mange muligheder”. Christian er blandt andet blevet uddannet praktikvejleder, har gennemført diplomlederuddannelsen, været VISO-konsulent, mentor for nye medarbejdere samt deltaget i flere udviklingsprojekter. ”Start i dag og vær selv med til at forme din fremtid – mulighederne er mange”, opfordrer Christian.

Kofoedsminde er en stor sikret institution for voksne domsanbragte psykisk udviklings-hæmmede. Vi er ca. 400 medarbejdere tilknyttet vores åbne og sikrede afdelinger. Mød et par medarbejdere her via vores hjemmesides jobkampagne (Åbner i en ny fane)

Du indgår som intern afløser til dag- og aftenvagter på forskellige afdelinger, enten i Rødby eller på Stevns og primært hver anden weekend, med mulighed for fuld tid i dine studiefrie perioder.

Arbejdet består af dagligdagsaktiviteter sammen med beboerne og kræver at du er aktiv både mentalt og fysisk.
Du vil blive grundigt introduceret til arbejdet inden du kommer til at arbejde selvstændigt.

Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst og tiltrædelse efter aftale.

Er du pædagogstuderende eller i gang med anden relevant bacheloruddannelse og kunne tænke dig at stifte bekendtskab med det særlige specialiserede pædagogiske område på Danmarks eneste sikrede specialinstitution for domsanbragte voksne psykisk udviklingshæmmede, så send en motiveret ansøgning til kofoedsminde@regionsjaelland.dk eller kontakt os på telefon 54 61 08 00 og hør nærmere.

www.kofoedsminde.dk 

www.regionsjaelland.dk 

 


Tilmeld dig vores e-mail liste nedenunder, og få besked så snart en stilling er ledig. 

Vi henviser i øvrigt til regionens jobportal