Ledige stillinger

Sidst opdateret den 2. februar, 2019 kl. 10:41

Medarbejdere i vikariat til det fleksible team, Kofoedsminde i Rødby

Kofoedsminde søger 15 afløsere på fuld tid i vikariater på 6 måneder, med mulighed for forlængelse. Stillingerne er til besættelse snarest muligt og der forventes ansættelse af omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter.

Afdelingerne
Vi har brug for afløsere, der er gode til at fungere i et travlt miljø, hvor der både er fokus på at give beboerne en god og udviklende hverdag, samt være med til at forebygge, at de begår ny kriminalitet.

Medarbejdere i vikariat til det fleksible team, Kofoedsminde i Rødby

Kofoedsminde søger 15 afløsere på fuld tid i vikariater på 6 måneder, med mulighed for forlængelse. Stillingerne er til besættelse snarest muligt og der forventes ansættelse af omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter.

Afdelingerne
Vi har brug for afløsere, der er gode til at fungere i et travlt miljø, hvor der både er fokus på at give beboerne en god og udviklende hverdag, samt være med til at forebygge, at de begår ny kriminalitet.

Der stilles store krav til de ansatte på Kofoedsminde, der konstant skal vurdere en situation og beslutte hvilken faglig indsats, der er mest hensigtsmæssig ud fra beboerens tilstand, kompetencer og muligheder.

Stillingerne kræver, at du kan reflektere over praksis og erfaringer med beboerne med henblik på stadig udvikling. Fokus er at opbygge, udvikle og vedligeholde faglige relationer til beboerne, der fremmer udvikling og livskvalitet. Alt sammen ud fra anvisninger, instruktion og samarbejde med de faste medarbejdere på afdelingen.

Generelt om stillingerne
Stillingerne er tilknyttet vores bo-afsnit, med arbejdstider fordelt på dag- aften- og nattevagter, ud fra et givent behov i forhold til vagtplanlægningen. Du vil i gennemsnit være garanteret 37 timer pr. uge og løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. Du kommer ikke til at arbejder efter en forud fastlagt vagtplan, da vagterne vil blive tildelt løbende fra vagtplanlæggerenheden.

Send gerne en ansøgning via nedenstående link hvor du beskriver dine erfaringer, samt hvordan du forestiller dig, du kan bruge din viden i et arbejde på Kofoedsminde. Hvis du har erfaringer fra lignende arbejde på det sociale område, er det at foretrække.

På grund af arbejdets særlige karakter har Kofoedsminde særstatus, givet af Indenrigsministeriet, der giver tilladelse til at prioritere mandlige ansøgere.

Der afholdes samtaler den 5. – 6. og 7. marts 2019

Opslået: 
31.01.19
Ansøgningsfrist: 
24.02.19
Ansættelsesstartdato: 
01.04.19

Straffeattest:
Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende straffeattest til offentligt brug
Kontaktperson(er):
Navn: Per Emil Jønck
Stilling: Udviklingsleder
Email: pejc@regionsjaelland.dk
Telefon: 5461 0803
Mobile: 2543 4671
Om Kofoedsminde
Kofoedsminde har eksisteret siden 1983 og er den eneste sikrede landsdækkende specialinstitution for voksne domsanbragte psykisk udviklingshæmmede i Danmark. Gennem årene har organisationen opbygget en betydelig og unik faglig ekspertise, som dagligt udfordres og udvikles. Her er fokus på at udvikle løsninger for den enkelte beboers behov. Kofoedsminde løser opgaver på sikrede og åbne afdelinger samt i sikrede og åbne særforanstaltninger.

Tilmeld dig vores e-mail liste nedenunder, og få besked så snart en stilling er ledig. 

Vi henviser i øvrigt til regionens jobportal