Kompetence udvikling

Kompetenceudvikling fokuserer både på den individuelle læring hos den enkelte ansatte, og på at bidrage til det tværfaglige samarbejde for at udvikle Kofoedsmindes overordnede organisatoriske kompetencer.

På Kofoedsminde betragtes kompetenceudvikling som et fælles ansvar for både ledelse og medarbejdere.
Ledelsen har ansvar for at sikre muligheden for, at en aftalt kompetenceudvikling kan finde sted. Ledelsen har også ansvaret for, at arbejdet tilrettelægges, så de nye kompetencer bringes i spil.

Medarbejderne har ansvar for at vedligeholde og udbygge deres kompetencer ved aktivt at gribe de muligheder, der byder sig i dagligdagen.
Gennem dialog mellem ledere og medarbejdere skal Kofoedsmindes visioner, muligheder, mål og krav inddrages i drøftelserne om kompetenceudvikling.

I medarbejderudviklingssamtalen inddrages drøftelser om den konkrete kompetenceudvikling, der kan sikre, at medarbejderen har de rette kompetencer.

Skriv til os

54 61 08 00