Job og studie

Job

Kofoedsminde søger løbende nye medarbejdere. Læs mere om mulighederne i vores jobkampagne eller under ledige stillinger.

Kontakt Kofoedsmindes HR på telefon 54 61 08 00 og spørg efter HR chef Dorte Lystrup eller HR konsulent Chanette Sunke, eller send os en mail km-hr@regionsjaelland.dk

 

Studerende

Hvert år i juni og december modtager Kofoedsminde pædagogstuderende i anden og tredje praktikperiode. Kofoedsminde har ca. 10 fastansatte pædagoger med en diplomuddannelse i vejledning, der tager sig af opgaven i praksis.

Kofoedsminde er en helt særlig institution, derfor har vi også et helt specielt forløb for studerende. Den studerende starter nemlig sin praktik på Kofoedsminde med at være udenfor normering i de 3 første måneder. Først i de sidste 3 måneder af praktikken, indgår den studerende i normeringen. Denne procedure er med til at sikre et godt og stabilt læringsmiljø for den studerende. De studerende følger samme arbejdsrul som deres vejleder i alle 6 måneders praktik, dog med mulighed for individuelle aftaler om rotation.

Kofoedsminde modtager løbende også PA- og SSA-elever i praktik samt kontorelever, ejendomsserviceassistentelever og socialrådgiverstuderende til Administrationen.

HR konsulent Melanie Manett Schilling sørger for det overordnede arbejde – blandt andet at holde for-/intromøder samt løbende trivselsmøder med de studerende og netværksmøder mellem praktikvejlederne på Kofoedsminde.

Kontakt Kofoedsmindes HR på telefon 54 61 08 00 og spørg efter Melanie, eller send os en mail km-hr@regionsjaelland.dk

Skriv til os

54 61 08 00