Studie & Job

Sidst opdateret den 19. juni, 2018 kl. 16:18

Hvert år i juni og december modtager Kofoedsminde pædagogstuderende i anden og tredje praktikperiode. Kofoedsminde har 10 fastansatte socialpædagoger med en diplomuddannelse i vejledning, der tager sig af opgaven i praksis.

De studerende introduceres på lige fod med nyansatte, dvs. at de studerende har 10 introvagter sammen med deres vejleder, hvorefter der ved en evaluerende samtale, tages stilling til om de er klar til at indgå i normeringen. De studerende følger samme arbejdsrul som deres vejleder i alle 6 måneders praktik.

Udviklingskonsulent Camilla Blak Due sørger for det overordnede arbejde – blandt andet at holde netværksmøder mellem praktikvejlederne på Kofoedsminde.

Kofoedsminde modtager også PAU-elever i deres specialpraktik på afdelingerne, og socialrådgiverstuderende én gang årligt til visitations kontoret.

Du kan kontakte Camilla Blak Due på telefon 54610854, mobil 25434680 eller via mail cbdu@regionsjaelland.dk