Studie & Job

Sidst opdateret den 13. august, 2021 kl. 08:07

Hvert år i juni og december modtager Kofoedsminde pædagogstuderende i anden og tredje praktikperiode. Kofoedsminde har 10 fastansatte socialpædagoger med en diplomuddannelse i vejledning, der tager sig af opgaven i praksis.

Kofoedsminde er en helt særlig institution, derfor har vi også et helt specielt forløb for studerende. Den studerende starter nemlig sin praktik på Kofoedsminde med at være udenfor normering i de 3 første måneder. Først i de sidste 3 måneder af praktikken, indgår den studerende i normeringen. Denne procedure er med til at sikre et godt og stabilt læringsmiljø for den studerende. De studerende følger samme arbejdsrul som deres vejleder i alle 6 måneders praktik.

Udviklingskonsulent Camilla Blak Due sørger for det overordnede arbejde – blandt andet at holde netværksmøder mellem praktikvejlederne på Kofoedsminde.

Kofoedsminde modtager også PAU-elever i deres specialpraktik på afdelingerne, og socialrådgiverstuderende én gang årligt til visitations kontoret.

Du kan kontakte Kofoedsmindes HR afdeling på telefon 54610856 eller på mail km-hr@regionsjaelland.dk 

Du kan se indsatsplanen for Kofoedsminde her