Socialtilsynet på tilsyn

Sidst opdateret den 16. juni, 2020 kl. 13:51

Socialtilsynet på tilsyn:

Satsning på egne vikarer

er vigtig og rigtig

 

Kofoedsminde har haft besøg af Socialtilsynet, der løbende aflægger tilsynsbesøg på sociale institutioner. Det er der kommet en rapport ud af, som kan læses på bl.a. Kofoedsmindes hjemmeside. Tilsynet vurderer Kofoedsminde på en række forskellige temaer.

Siden sommeren 2019 har Kofoedsminde arbejdet efter en indsatsplan, der skulle mindske brugen af eksterne vikarer og forsøge at tiltrække flere uddannede medarbejdere. Et helt centralt tiltag er at styrke Kofoedsmindes eget korps af interne vikarer. Og det vurderes positivt af Socialtilsynet i tilsynsrapporten:

”Kofoedsmindes arbejde med at oprette og sikre et stort internt vikarkorps er et godt skridt i den rigtige retning… Denne fortløbende indsats med at stort internt vikarkorps, der på sigt også gerne må øge andelen af uddannede medarbejdere samtidig med at dette nedbringer anvendelsen af eksterne vikarer, vurderes som vigtig og rigtig”.

Tilsynet vurderer også, at indsatsen med at styrke det interne vikarkops vil kunne få positiv betydning for at nedbringe episoder og magtanvendelser og for at styrke den interne dokumentation og refleksion.

Socialtilsynet vurderer samlet, at ”Kofoedsminde indenfor deres målsætning og ud fra målgruppens forudsætninger, arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder”.

 

Læs hele rapporten her