Samarbejdspraksis

Sidst opdateret den 19. juni, 2018 kl. 14:20

Kofoedsmindes samarbejdspraksis med tilsynskommuner og andre myndigheder.

Kofoedsminde har gennem sin kerneopgave og de dertilhørende samfundsmæssige forpligtigelser et bredt netværk af formelle samarbejdspartnere.

For at sikre kvalitet og ansvarlighed fra Kofoedsmindes side, overfor og sammen med alle disse samarbejdspartnere, finder vi det tjenligt med klare kommunikative retningslinjer.

Disse retningslinjer går grundlæggende ud på, at der altid kommunikeres igennem eller parallelt med Kofoedsmindes visitationsafdeling.

Nedenstående skal endvidere betragtes som vores naturlige forpligtigelser, ved varetagelsen af den anbragte borgers sag og sagsbehandling.

 

Den enkelte borger/beboer:

– At der i f. t. anbringelsesgrundlag og i øvrigt kendte udfordringer, altid orienteres udad til handlekommune og tilsynsførende (samråd), når der er en særlig grund til dette.

 • Ved rømning eller forsøg herpå. Umiddelbar orientering.
 • Magtanvendelser og politianmeldelser.
 • Indberetninger i f. m. servicelovens kap. 24 a § 137 g, h og i. Indenfor en uge.
 • I f. m. intern flytning. I umiddelbar samarbejde med kommunen.
 • Ildspåsættelse eller andre alvorlige episoder der kan have indflydelse på beboerens anbringelsesgrundlag. Inden for en uge.

Alle ovenstående henvendelser fra Kofoedsmindes enkelte bo afsnit, sendes via visitationsafdelingen eller som absolut minimum med visitationsafdelingen eller undertegnede i CC?

– At den enkelte afdeling, i f. m. individuel plan møder, statusmøder samt øvrige besøg fra samarbejdspartnere, er forberedt:

 • Nødvendigt skriftligt materiale er for udsendt senest 8 dage før mødet. (Individuel plan møder dog 4 uger i forvejen)
 • Mødedeltagere bliver modtaget i administrationen.
 • Lokale og forplejning er på plads.
 • Medarbejdere med kendskab til borgeren er til stede og forberedt på anledningen.
 • Beboeren selv er til stede på sin afdeling.
 • Områdeleder eller koordinator er tilstede.

 

Det er vigtigt for Kofoedsminde, at alle henvendelser fra vores eksterne samarbejdspartnere foregår via mail til vores visitationsafdeling KMvisitation@regionsjaelland.dk eller, som minimum (i f. m. evt. telefonsamtaler), med en opfølgende/bekræftende mail. Dette for at sikre den rette opmærksomhed og efterfølgende reaktion, herunder journalisering, på henvendelsen.

Kofoedsminde tilstræber generelt en responstid på henvendelser fra eksterne samarbejdspartnere på ca. 1 uge.