Samarbejdspraksis

Sidst opdateret den 29. maj, 2021 kl. 11:40

Kofoedsmindes samarbejdspraksis med tilsynskommuner og andre myndigheder.

Samarbejdspraksis: 

Kofoedsminde samarbejder om den enkelte borger med alle de parter, som er omkring vedkommende. Der er bl.a. kontakt til handlekommune, tilsynsførende, politi, anklagemyndighed, retsvæsenet, borgerens bistandsværge og pårørende.  

Alle henvendelser fra vores eksterne samarbejdspartnere kan foregå via mail til vores interne visitation kmvisitation@regionsjaelland.dk. 

For den enkelte borger afholdes der årligt et samarbejdsmøde, hvor handlekommune og bistandsværge sammen med afdelingsleder, koordinator og socialrådgiver fra Kofoedsminde deltager. Borgeren deltager også i anden halvdel af mødet. På mødet planlægges det næste års forløb med borgeren ud fra handlekommunens § 141 mål.