Samarbejdspraksis

Kofoedsmindes samarbejdspraksis med tilsynskommuner og andre myndigheder:

Kofoedsminde samarbejder om den enkelte beboer med alle de parter, som er omkring vedkommende. Der er bl.a. kontakt til handlekommune, tilsynsførende, politi, anklagemyndighed, retsvæsenet, beboerens bistandsværge og pårørende.  

Alle henvendelser fra vores eksterne samarbejdspartnere kan foregå via mail til vores interne visitation kmvisitation@regionsjaelland.dk. 

For den enkelte beboer afholdes der årligt et samarbejdsmøde, hvor handlekommune og bistandsværge sammen med afdelingsleder, koordinator og socialrådgiver fra Kofoedsminde deltager. Beboere deltager også i anden halvdel af mødet. På mødet planlægges det næste års forløb med beboeren ud fra handlekommunens § 141 mål. 

Skriv til os

54 61 08 00