Lovgrundlag og formel beskrivelse

Sidst opdateret den 20. januar, 2021 kl. 14:49

Lovgrundlag og formel beskrivelse

Sikrede døgnpladser efter servicelovens § 108 stk. 6

Døgnpladser efter servicelovens § 108

Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103

Når en person er omfattet af straffelovens § 16, stk. 2 og vurderes udviklingshæmmet samt:

  • Får en foranstaltningsdom til sikret afdeling efter straffelovens § 68/68a, eller
  • Varetægtsfængsles i surrogat efter retsplejelovens § 765

Kan/skal personen anbringes på en af Kofoedsmindes sikrede afdelinger.

Anbringelsen kræver en dom, en kendelse eller en domsændring fra retsmyndighedernes side.

I henhold til bekendtgørelse nr. 392 af 23.4. 2014 § 17 stk. 2, jf. servicelovens § 108 stk. 6, skal personen herudover visiteres af kommunen, da Kofoedsminde er en social boform.

Se iøvrigt driftsaftalen for udførlig beskrivelse.