Lovgrundlag og formel beskrivelse

Lovgrundlag: 

Kofoedsminde er Danmarks eneste institution med sikrede afdelinger oprettet efter Servicelovens § 108. 

For at blive anbragt på Kofoedsminde skal beboeren være omfattet af Straffelovens § 16 og være idømt en foranstaltningsdom. 

Sikrede døgnpladser efter servicelovens § 108 stk. 6 

Døgnpladser efter servicelovens § 108 

Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 

Det er handlekommunen, som skal visitere beboeren til Kofoedsminde, jf. Retssikkerhedsloven § 16 a.  

For yderligere information henvises til Socialstyrelsens Håndbog om sigtede og domfældte beboere med udviklingshæmmede, som kan findes på deres hjemmeside. 

Skriv til os

54 61 08 00