Kofoedsmindes interne visitation

Kofoedsmindes interne visitation

Kofoedsmindes interne visitation ledes af Socialfaglig chef Lene Jonassen, og visitationen består af en socialformidler og en socialrådgiver. 

Den interne visitation er samarbejdspartneres indgang til Kofoedsminde.

Visitationens primære opgave er i samarbejde med anklagemyndighed og handlekommune at visitere beboere til varetægtssurrogat- eller permanent ophold på sikret eller åben afdeling på Kofoedsminde. Al kommunikation til samarbejdspartnere foregår via visitationen for at sikre et ensartet samarbejde.  

Visitationen deltager sammen med en sygeplejerske, en psykolog og en afdelingsleder i visitationsmøder, som afholdes hver 14. dag. På møderne bliver der bl.a. set på henvendelser om anbringelse, gennemgået risikovurderinger i forbindelse med udgange, vurderinger af udtalelser, kontrakter og beboerrokader. 

Sikker mail: kmvisitation@regionsjaelland.dk 

Skriv til os

54 61 08 00