Kofoedsmindes interne visitation

Sidst opdateret den 23. september, 2021 kl. 09:05

Intern visitation

Den interne visitation består af en socialformidler og en socialrådgiver under ledelse af en socialfaglig chef. 

Den interne visitation er samarbejdspartneres indgang til Kofoedsminde.

Visitationens primære opgave er i samarbejde med anklagemyndighed og handlekommune at visitere borgere til varetægtssurrogat- eller permanent ophold på sikret eller åben afdeling på Kofoedsminde. Al kommunikation til samarbejdspartnere foregår via visitationen for at sikre et ensartet samarbejde.  

Visitationen deltager sammen med sygeplejerske, psykolog og en afdelingsleder i visitationsmøder, som afholdes hver 14. dag. På møderne bliver der bl.a. set på henvendelser om anbringelse, gennemgået risikovurderinger i forbindelse med udgange, vurderinger af udtalelser og kontrakter. 

Sikker mail kmvisitation@regionsjaelland.dk