Kofoedsmindes interne visitation

Sidst opdateret den 19. juni, 2018 kl. 14:22

Intern visitation

En Faglig leder har det overordnede ansvar for Kofoedsmindes interne visitation og kontakten med interessenter. En socialformidler og socialrådgiver varetager sagsbehandlingen med de beboere, som kommer til, bor på eller skal forlade Kofoedsminde. Enheden står for kontakten med myndighederne om en beboers sagsbehandling.

Pligt til at tage imod

Kofoedsminde har pligt til at modtage udviklingshæmmede borgere, som er blevet dømt efter straffelovens § 16 til sikret afdeling. Handlekommunen visiterer til døgnophold og beskæftigelse, og kommunen kan særskilt visitere til ekstern misbrugsbehandling. Sagsbehandleren i handlekommunen retter henvendelse til myndighedsafdelingen i Lolland Kommune, som har modtage- og forsyningsforpligtigelsen jf. § 16 stk.4 i bekendtgørelse nr. 392 af 23.4.2014.

Visitation sker i samarbejde

Anbringelsen og visitationen sker i et samarbejde mellem Lolland Kommune, Kofoedsminde og Region Sjælland. Det er borgerens handlekommune, der har ansvaret for at fuldbyrde foranstaltningsdommen. Spørgsmål vedrørende anbringelse og visitation af borgere til Kofoedsmindes sikrede afdelinger rettes til Kofoedsmindes interne visitation.

Kontakt:

Tlf: 54 61 08 00

Sikker e-mail: kmvisitation@regionsjaelland.dk