Udviklingscenter

Sidst opdateret den 6. september, 2021 kl. 15:44

Udviklingscentret er Kofoedsmindes tilbud om beskæftigelse til beboerne. Fra sommeren 2020 til forventet efteråret 2021 gennemgår udviklingscentret en udviklingsproces, hvor stedets tilbud gennemarbejdes og det samlede tilbud står klar under navnet Kometen. 

Ind til udviklingsforløbet er afsluttet, fortsætter de eksisterende aktiviteter. Dem kan du læse om her for neden. Så snart planen for Kometen er arbejdet færdig, kan du læse om den her. 

Beskyttet beskæftigelse 

Borgere der er anbragt på Kofoedsminde har krav på tilbud om beskyttet beskæftigelse, jf. § 103 i lov om social service. 

Servicelovens § 103: 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 

Stk. 2: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer. 

Det grønne værksted arbejder primært med pasning af grønne arealer, samt vedligeholdelse af maskiner. Derudover har det grønne værksted et stort drivhus, hvor der plantes tomater, agurker, krydderurter og blomster. På det grønne værksted er der etableret en genbrugsstation, hvor værkstedsassistenter og borgere indsamler diverse genanvendelige effekter. Effekterne sorteres og køres derefter til genbrugspladsen. 

Multiværkstedet består af et medieværksted samt et kreativt værksted. På medieværkstedet arbejdes der primært med trykte medier, herunder plakater, foldere, beboerblad, foto mv. På kreativt værksted arbejdes der bl.a. med ler, maling, tegning, mindfulness, syning, gips mv. Derudover har borgerne i samspil med værkstedsassistenterne, for nyligt anlagt en sansehave. På kreativt værksted arbejdes der pt. med produktion af varmepuder, figurer i beton, stearinlys og citatbrædder. 

Træ –og metalværkstedet består af et snedkerværksted, et smedeværksted samt et brændeværksted. På snedkerværkstedet tilbydes der beskæftigelse inden for træbearbejdning. Tilbuddet er tilpasset til de borgere, der ønsker at øge deres færdigheder indenfor betjening af maskiner samt bearbejdning af træ. På snedkerværkstedet arbejdes der pt. med produktion af trækasser, tapasbrædder, skærebrædder og bordskånere. 

På smedeværkstedet tilbydes der beskæftigelse inden for bearbejdning af stål. På smedeværkstedet har borgerne mulighed for at øge færdigheder inden for bl.a. svejsning samt vedligeholdelse af maskiner og knallerter. På smedeværkstedet arbejdes der pt. med produktion af pyntehjerter samt brændekurve i metal. 

På brændeværkstedet tilbydes der beskæftigelse inden for bearbejdning af brænde, som sælges til private kunder. Træet købes af eksterne leverandører, hvorefter det skæres op til brænde. Overskudstræ anvendes til optændingsbrænde, som ligeledes sælges. 

Musikværkstedet er et tilvalg til ovenstående værksteder, hvor borgerne har mulighed for at tillære eller øge eksisterende færdigheder inden for sang og musik. Der arbejdes med alle former for instrumenter, genrer og kulturer inden for musik. Musikværkstedet huser også Kofoedsmindes beboerband ’Stjernerne’, som spiller ved forskellige arrangementer i –og uden for Kofoedsminde. Derudover afholdes der diverse arrangementer i løbet af året, hvor de leverer sang og musik til publikum. 

Skolen tilbyder undervisning til borgere, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse på Udviklingscentret, og fungerer som et tilvalg til ovenstående værksteder. I undervisningen tages der udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og faglige færdigheder, hvorefter borgeren tilbydes et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb. I Kofoedsmindes skole undervises i; dansk, matematik, engelsk, tysk og samfundsfag. Derudover planlægger skolen diverse aktiviteter og kurser, herunder teori til kørekort samt hygiejnekursus.