Kometen

Sidst opdateret den 24. april, 2023 kl. 14:00

Kometen er Kofoedsmindes tilbud om beskæftigelse til beboerne.

Beskyttet beskæftigelse 

Beboere der er anbragt på Kofoedsminde har krav på tilbud om beskyttet beskæftigelse, jf. § 103 i lov om social service. 

Servicelovens § 103: 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 

Stk. 2: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.