Neptun

Sidst opdateret den 10. februar, 2021 kl. 13:03

Lasse er uddannet socialpædagog, har kompetence til at give NADA. Lasse har arbejdet på Kofoedsminde siden 2017 som socialpædagog på de sikrede afdelinger, Lasse har tidligere virket som koordinator. Lasse har en fortid som leder indenfor detailbranchen.

Som afdelingsleder har Lasse ansvaret for den daglige drift og personalet på afdelingerne. Lasse har det overordnede pædagogiske ansvar på afdelingerne.

Generelt er Lasse optaget af en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Lasse tror på, at udvikling opstår, når man, som menneske, føler sig værdifuld. Denne opfattelse kan blandt andet imødekommes gennem en anerkendelse af, hvorledes man mestrer hverdagens opgaver og udfordringer. Lasses udgangspunkt tager altid afsæt i det enkelte menneskes virkelighedsopfattelse og ressourcer.

Et individorienteret fokus ligger Lasse meget på sinde, og han er overvejende optaget af, at hjælpe beboerne på Kofoedsminde til en så virkelighedsnær og selvstændig tilværelse som muligt.

Kontakt:

Tlf: 54 61 08 00

E-mail: lashe@regionsjaelland.dk