Merkur

Sidst opdateret den 6. september, 2021 kl. 15:35

Afdelingsleder for Merkur Nikolaj Iver Nielsen

Afdelingsleder Nikolaj Iver Nielsen har været ansat på Kofoedsminde siden 1999, hvor Nikolaj har arbejdet som VISO- og pædagogisk konsulent, været fællestillidsmand og senest har arbejdet som koordinator.

Nikolaj er uddannet socialpædagog og har en master i professionsudvikling og uddannelse fra Københavns Universitet, derudover har Nikolaj en kognitiv uddannelse. Gennem mange år på Kofoedsminde har etik og faglig viden altid haft Nikolajs interesse og hvordan det kan implementeres i det daglige arbejde med beboerne.

“At arbejde med beboere, som udover en udviklingshæmning også ofte har oplevet massiv omsorgssvigt, har til tider generet reaktionsmønstre, der både har rummet udadreagerende adfærd og selvdestruktive handlinger.

At forstå disse handlinger på et individplan og formidle denne viden videre, således at vores beboere får ejerskab til egen udvikling gennem vores faglige viden – er forsat en af mine store hovedmotorer i arbejdet med domsanbragte udviklingshæmmede” fortæller Nikolaj.

Kontakt:

Tlf: 54 61 08 00

E-mail: nhni@regionsjaelland.dk

 

Merkur

Merkur er en sikret afdeling, der blev taget i brug i slutningen af oktober måned 2017.

Afdelingen har plads til 10 beboere, hvoraf op til 4 pladser kan være skærmede pladser, hvis det bliver nødvendigt. Bygningen er designet så der er højt til loftet, masser af lys og med udgang fra værelserne til stille gangarealer.