Luna, Saturn og Venus

Sidst opdateret den 25. april, 2023 kl. 08:41

LUNA, SATURN OG VENUS AFDELINGSLEDER PETER MUNKHOLM OLSEN

Peter Munkholm Olsen er afdelingsleder for afdelingerne Højvang, Luna, Saturn og Venus og har arbejdet på Kofoedsminde siden 2004. Peter er oprindeligt uddannet Eksporttekniker, og har haft flere forskellige funktioner på Kofoedsminde, senest som Koordinator. Peter er derudover uddannet Diplomleder.

Peter Munkholm Olsen har ansvar for daglig drift og personale på Højvang, Luna, Saturn og Venus. Han har det overordnede pædagogiske ansvar for afdelingernes hverdag. I samarbejde med personalet, og med respekt for at give beboerne mest mulig indflydelse på eget liv under Kofoedsmindes rammer, står Peter Munkholm Olsen i spidsen for hverdagen på afdelingerne.

De tre særligt sikrede afdelinger rummer hver kun én beboer. Beboerne på de tre afdelinger har alle tidligere boet på en af Kofoedsmindes øvrige sikrede afdelinger, men har ikke været i stand til at bo sammen med andre. Derfor har Kofoedsminde i samarbejde med hjemkommunen oprettet de særligt sikrede afdelinger, hvor pædagogikken er tilpasset nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Der arbejdes på de særligt sikrede afdelinger kontinuerligt med at skabe grundlag for beboerens udvikling, så beboeren kan komme til at bo under mindre indgribende forhold.

”Udgangspunktet for min ledelse er, at vi indenfor de lovgivningsmæssige rammer vi er underlagt, skal give de enkelte beboere muligheden for at opføre sig rigtigt.”

Kontakt:

Tlf: 54 61 08 00

Mail: pmon@regionsjaelland.dk

 

 


Luna

Luna er en af Kofoedsmindes særligt sikrede afdelinger. Der er plads til 1 beboer på Luna i sin egen lejlighed samt personale. Afdelingen er bygget i et plan, og den er placeret på 1. etage i Skovbo/Syltholm bygningen. Luna har adgang til have inden for det sikrede område.

Lejligheden har eget bad, toilet og et kombineret opholds- og sove rum. Fra lejligheden har beboeren adgang til fællesarealerne, og fra fællesarealerne er der adgang til arealet inden for det store hegn.

Haven har plads til både afslapning og aktivitet, bl.a. boldspil. Indendørs er der en fælles fjernsynsstue, bordfodbold og andre tilbud om aktivitet.


Saturn

Saturn er en af Kofoedsmindes særligt sikrede afdelinger. Der er plads til 1 beboer på Saturn i sin egen lejlighed og til personale. Afdelingen er bygget i et plan, og er placeret på 1. etage i Skovbo/Syltholm bygningen. Saturn har adgang til haven inden for det sikrede område.

Lejligheden har eget bad og toilet samt et kombineret opholds og sove rum. Fra lejligheden har beboeren adgang til fællesarealerne, og fra fællesarealerne er der adgang til arealet inden for det store hegn.

Der er forskellige muligheder for fælles aktiviteter enten i haven, eller på afdelingen. I haven kan der spilles bold, eller den friske luft kan nydes. Indendørs er der en fælles fjernsynsstue, bordfodbold, eller forskellige andre muligheder for aktivitet.


Venus

Venus er en af Kofoedsmindes særligt sikrede afdelinger. Der er plads til 1 beboer på Venus i sin egen lejlighed samt personale. Afdelingen er bygget i et plan, og den er placeret på 1. etage i Skovbo/Syltholm bygningen. Venus har adgang til have inden for det sikrede område.

Lejligheden har eget bad, toilet og et kombineret opholds- og sove rum. Fra lejligheden har beboeren adgang til fællesarealerne, og fra fællesarealerne er der adgang til arealet inden for det store hegn.

Haven har plads til både afslapning og aktivitet, bl.a. boldspil. Indendørs er der en fælles fjernsynsstue, bordfodbold og andre tilbud om aktivitet.