Højbo 1 & 2

Sidst opdateret den 15. januar, 2021 kl. 11:36

Højbo 1 og 2, afdelingsleder Henrik Resøe

Henrik Resøe er afdelingsleder for Højbo 1 og 2 og kommer fra en leder stilling i Scandlines. Henrik har mere end 20 års erfaring som leder. Henrik har beskæftiget sig med personaleledelse og udvikling af ledelse indenfor detail/retail området.

Henrik Resøe har ansvar for daglig drift og personale på Højbo 1 og 2. Henrik har det overordnede pædagogiske ansvar for afdelingernes hverdag. I samarbejde med personalet, og med respekt for at give beboerne mest mulig indflydelse på eget liv under Kofoedsmindes rammer, står Henrik Resøe i spidsen for hverdagen på afdelingerne.

Lasse er uddannet socialpædagog, har kompetence til at give NADA. Lasse har arbejdet på Kofoedsminde siden 2017 som socialpædagog på de sikrede afdelinger, Lasse har tidligere virket som koordinator. Lasse har en fortid som leder indenfor detailbranchen.

Som afdelingsleder har Lasse ansvaret for den daglige drift og personalet på afdelingerne. Lasse har det overordnede pædagogiske ansvar på afdelingerne.

Generelt er Lasse optaget af en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Lasse tror på, at udvikling opstår, når man, som menneske, føler sig værdifuld. Denne opfattelse kan blandt andet imødekommes gennem en anerkendelse af, hvorledes man mestrer hverdagens opgaver og udfordringer. Lasses udgangspunkt tager altid afsæt i det enkelte menneskes virkelighedsopfattelse og ressourcer.

Et individorienteret fokus ligger Lasse meget på sinde, og han er overvejende optaget af, at hjælpe beboerne på Kofoedsminde til en så virkelighedsnær og selvstændig tilværelse som muligt.

Kontakt:

Tlf: 54 61 08 00

E-mail: lashe@regionsjaelland.dk

 


Højbo 1

Højbo 1 er en af Kofoedsmindes sikrede afdelinger. Der er plads til 5 beboere på Højbo 1 i hver sit værelse. Afdelingen er bygget i et plan og er placeret i stueetagen i Højbo bygningen. Højbo 1 har adgang til en have, som deles med Højbo 2 og 3. Boliger og have er omgivet af et hegn.

Alle værelser har eget bad og toilet samt et kombineret opholds og sove rum. Fra værelset har beboerne adgang til fællesarealerne, og fra fællesarealerne er der adgang til haven.

Haven har plads til både afslapning og aktivitet, bl.a. boldspil. Indendørs er der en fælles fjernsynsstue, bordfodbold og andre tilbud om aktivitet.


Højbo 2

Højbo 2 er en af Kofoedsmindes sikrede afdelinger. Der er plads til 4 beboere på Højbo 2 i hver sit værelset. Afdelingen er bygget i et plan, og den er placeret på 1. etage i Højbo bygningen. Højbo 2 har adgang til egen have, der deles med Højbo 1 og 3. Boliger og have er omgivet af et hegn.

Alle værelser har eget bad og toilet samt et kombineret opholds og sove rum. Fra værelset har beboerne adgang til fællesarealerne, og fra fællesarealerne er der adgang til haven.

Haven har plads til både afslapning og aktivitet, bl.a. boldspil. Indendørs er der en fælles fjernsynsstue, bordfodbold og andre tilbud om aktivitet.