Områdeleder for Merkur og leder af afdelingslederne

Sidst opdateret den 20. august, 2018 kl. 08:30

Områdeleder for Merkur og leder af afdelingslederne Dorte Lystrup

Områdeleder Dorte Lystrup har været ansat på Kofoedsminde siden 2007, hvor hun fortrinsvis har arbejdet som VISO-specialist og Udviklingskonsulent. Dorte Lystrup har sideløbende udført forskning om udviklingshæmmede brandstiftere. Fra efteråret 2016 har hun fungeret som Områdeleder i såvel åbnet som sikret regi.

Dorte Lystrup er uddannet cand. mag i pædagogik fra Københavns Universitet, derudover er hun lederuddannet gennem Stifinderprogrammet. Dorte Lystrup har deltaget som oplægsholder ved både nationale og internationale konferencer, der har omhandlet domfældte udviklingshæmmede samt udviklingshæmmede med udfordrende adfærd.

Dorte Lystrup har som Områdeleder på Kofoedsminde med ansvaret for afdeling Merkur og for ledelse af afdelingslederne.

”Kofoedsminde har modtagepligt, hvilket betyder, at vi skal være i stand til at modtage borgere fra hele landet, borgere som, qua deres udviklingshæmning og personfarlige kriminalitet, har fået en specifik dom til Kofoedsminde. Arbejdet i spændingsfeltet mellem straffelov og sociallov kan være vanskeligt og komplekst, men samtidig er arbejdet med domfældte udviklingshæmmede en meget spændende pædagogisk og behandlingsmæssig opgave”, siger Dorte Lystrup.

Kontakt:

Tlf: 54 61 08 00

E-mail: dli@regionsjaelland.dk