HR chef

HR chef Dorte Lystrup

Dorte Lystrup har været ansat på Kofoedsminde siden 2007, hvor hun fortrinsvis har arbejdet som VISO-specialist og Udviklingskonsulent. Dorte har sideløbende udført forskning om udviklingshæmmede brandstiftere. Fra efteråret 2016 har hun fungeret som afdelingsleder i såvel åbnet som sikret regi, Herefter har Dorte været Faglig chef, og er nu fungerende HR chef.

Som HR chef har Dorte Lystrup ansvaret for HR teamet, Vagtplanlægningskonsulenterne og Arbejdsmiljøteamet.

Dorte Lystrup er uddannet cand. mag i pædagogik fra Københavns Universitet, derudover er hun leder uddannet gennem Stifinderprogrammet. Dorte Lystrup har deltaget som oplægsholder ved både nationale og internationale konferencer, der har omhandlet domfældte udviklingshæmmede samt udviklingshæmmede med udfordrende adfærd. 

Kontakt:

Tlf: 54 61 08 00

Mail: dli@regionsjaelland.dk

Skriv til os

54 61 08 00