Faglig chef

Sidst opdateret den 6. september, 2021 kl. 15:18

Faglig chef Dorte Lystrup

Dorte Lystrup har som Faglig chef på Kofoedsminde ansvaret for ledelse af behandling, fælles pædagogisk praksis og afdelingslederne. 

Kofoedsminde har modtagepligt, hvilket betyder, at vi skal være i stand til at modtage borgere fra hele landet, borgere som, qua deres udviklingshæmning og personfarlige kriminalitet, har fået en specifik dom til Kofoedsminde. Arbejdet i spændingsfeltet mellem straffelov og sociallov kan være vanskeligt og komplekst, men samtidig er arbejdet med domfældte udviklingshæmmede en meget spændende pædagogisk og behandlingsmæssig opgave”, siger Dorte Lystrup.  

Som faglig chef har Dorte Lystrup også ansvaret for afdelingernes implementering af Fælles Praksis, som er en samlet reform af Kofoedsmindes socialpædagogiske indsats. 

Baggrund i forskning og VISO 

Dorte Lystrup har været ansat på Kofoedsminde siden 2007, hvor hun fortrinsvis har arbejdet som VISO-specialist og Udviklingskonsulent. Dorte har sideløbende udført forskning om udviklingshæmmede brandstiftere. Fra efteråret 2016 har hun fungeret som Områdeleder i såvel åbnet som sikret regi og fungerer nu som Faglig chef. 

Dorte Lystrup er uddannet cand. mag i pædagogik fra Københavns Universitet, derudover er hun leder uddannet gennem Stifinderprogrammet. Dorte Lystrup har deltaget som oplægsholder ved både nationale og internationale konferencer, der har omhandlet domfældte udviklingshæmmede samt udviklingshæmmede med udfordrende adfærd. 

Kontakt:

Tlf: 54 61 08 00

E-mail: dli@regionsjaelland.dk