Forstander

Forstander Tina Krintéll

Tina Krintéll er ansat som forstander på Kofoedsminde fra d. 1. august 2023.

Forstander Tina Krintéll er oprindeligt uddannet pædagog, og har i de sidste 4 år fungeret som institutionschef på SiS LVM-hem Hessleby i Sverige.

SiS LVM-hem Hessleby er et behandlingshjem for alkohol-, stof eller blandet misbrug for borgere med psykisk sygdom og voldelig adfærd.

Tina Krintéll har en bachelor i Social Work og har hovedsageligt beskæftiget sig indenfor det socialfaglige område.

Udviklingen fortsætter!

”Det bliver en spændende tid som ny forstander at skulle overtage roret med den fart, som Kofoedsmindes udvikling har haft de seneste år. Vi har flere byggerier undervejs blandt andet en ny idrætshal, som skal muliggøre flere aktiviteter for vores beboere samt sikre et sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere ude på afdelingerne. Fremadrettet vil jeg have fokus på samarbejde på tværs i organisationen, samt hvordan vi kan forankre og fortsat udvikle det fine arbejde, som sker her hver dag” – Tina Krintéll

Tlf. 54 61 08 00

Mail: tikrin@regionsjaelland.dk

Skriv til os

54 61 08 00