Forstander

Sidst opdateret den 27. juli, 2020 kl. 14:05

Forstander Kay Jokil

Forstander Kay Jokil har været forstander på Kofoedsminde siden 1. august 2014. Kay Jokil kom fra en stilling som centerchef på Platangården i Vordingborg. Kay Jokil har en Master i Public policy og en bachelor i Social work.

Det er første gang i sin karriere, at Kay Jokil arbejder med Kofoedsmindes målgruppe, psykisk udviklingshæmmede der har begået kriminalitet. Et forstander job som Kay Jokil startede på med stor respekt for opgave – og med beundring for medarbejderes faglige kunnen og drive.

Rivende udvikling

Kay Jokil står i spidsen for en rivende udvikling på Kofoedsminde, som på kort tid har gennemgået mange forandringer. Blandt forandringerne har været et nyt hegn omkring det meste af institutionen, der er kommet flere anbragte beboere og flere sikrede afdelinger – og dermed flere medarbejdere. Forandringer, som konstant har stillet krav til ledelse, medarbejdere, beboere og institutionen som helhed.

“Der vil altid være forandringer på en arbejdsplads, og på Kofoedsminde har det i en periode gået meget stærkt. Kofoedsminde er nu på vej ind i mere rolige tider. Der er stadig forandringer i gang og undervejs, mens andre er afsluttede. Det afgørende er, at alle på Kofoedsminde har stået sammen om at klare disse forandringer på den bedst mulige måde, og det er jeg meget glad for”, siger Kay Jokil.

Kontakt:

Tlf: 54 61 08 00

E-mail:  kajok@regionsjaelland.dk