Socialfaglig chef

Socialfaglig chef for visitation, sagsbehandling og eksternt samarbejde, Lene Jonassen

Lene Jonassen har en bred og mangeårig erfaring indenfor det socialfaglige område, hvor det hovedsageligt har været udsatte og sårbare målgrupper, som har haft hendes fokus. Lene Jonassen har været ansat som socialrådgiver på Kofoedsminde siden 2016, hvor hun har været en del af den interne visitation samt VISO specialist teamet. 

Lene Jonassen vil være at træffe både i administration og have sin gang på Kofoedsmindes afdelinger. Lene Jonassen varetager koordineringen af en helhedsorienteret sagsbehandlende indsats i forhold til beboerne. Ligeledes varetager Lene Jonassen overordnet kontakten og samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. 

Med ca. 100 beboere, over 500 medarbejdere på Kofoedsminde og eksterne samarbejdspartnere over hele Danmark, er det både en spændende og udfordrende opgave. Der er rigtig meget at se til både på og udenfor Kofoedsminde, men det er samtidig et meget givende og udviklende arbejde” – Lene Jonassen. 

Kontakt:

Tlf: 54 61 08 00

Mail: leja@regionsjaelland.dk

Skriv til os

54 61 08 00