Højvang

Sidst opdateret den 25. april, 2023 kl. 08:43

Højvang, afdelingsleder Peter Munkholm Olsen

Peter Munkholm Olsen er afdelingsleder for åben afdeling Højvang, og de tre sikrede særforanstaltninger Luna, Saturn og Venus og har arbejdet på Kofoedsminde siden 2004. Peter er oprindeligt uddannet Eksporttekniker, og har haft flere forskellige funktioner på Kofoedsminde, senest som Koordinator. Peter har en diplom uddannelse i Ledelse.

Peter Munkholm Olsen har ansvar for daglig drift og personale på Højvang, Luna, Saturn og Venus. Han har det overordnede pædagogiske ansvar for afdelingernes hverdag. I samarbejde med personalet, og med respekt for at give beboerne mest mulig indflydelse på eget liv under Kofoedsmindes rammer, står Peter Munkholm Olsen i spidsen for hverdagen på afdelingerne.

”Udgangspunktet for min ledelse er, at vi indenfor de lovgivningsmæssige rammer vi er underlagt, skal give de enkelte beboere muligheden for at opføre sig rigtigt.”

Kontakt:

Tlf: 54 61 08 00

Mail: pmon@regionsjaelland.dk

 


Højvang

Højvang er et tilbud efter servicelovens §108. Beboerne på afdelingen er anbragt som følge af straffelovens § 68, type 2, 3 eller 4. Højvang er en del af Kofoedsminde, som varetager beboere efter type 1, eller beboere efter type 2, som administrativt er overflyttet til sikret afdeling.  

Flere beboere kommer direkte fra anbringelse på sikret afdeling. 

Når en beboer kommer til Højvang har beboeren som regel været igennem et forløb på sikret afdeling, hvor de har bevist at de er parat til en mindre indgribende foranstaltning. Alternativt kommer beboeren direkte på Højvang, som følge af en Type 2 dom, hvor man har vurderet at det sikkerhedsniveau, og den pædagogiske tilgang som er på Kofoedsminde, er det rette tilbud for beboeren.  

På Højvang er der fortsat fokus på kriminalitetsforebyggelse, men i lige så høj grad på andre aspekter, som erfaringsmæssigt har stor indflydelse på risikoen for recidiv. Eksempelvis Økonomi, sundhed og hygiejne. Der arbejdes på Højvang i høj grad efter relationspædagogiske principper, tillidsopbyggelse og struktur. Samtidig er der et mindre indgribende foranstaltningsniveau for øje, hvilket bl.a. betyder at der med udgangspunkt i den enkeltes niveau, arbejdes med ADL kompetencer, beskæftigelse og sociale færdigheder. Beskæftigelse kan foregå både på Kofoedsmindes interne udviklingscenter, men også gerne eksternt, såfremt de domsmæssige forhold gør det muligt.  

Alle medarbejdere på Kofoedsminde bliver uddannet i en fælles pædagogisk praksis, med det mundrette navn ”Fælles praksis”. Fælles praksis tager udgangspunkt i beboerens ressourcer. Fælles praksis arbejder med begreber som ”Platform”, BUS (Beboer Udviklingssamtaler) ” og tryghedssamtaler/tryghedsplaner. Materiale med beskrivelser af indholdet kan rekvireres ved henvendelse til Kofoedsminde 

Generelt er personalet på Højvang i besiddelse af socialpædagogiske kompetencer, som kombineret med stor viden og erfaring med målgruppen, gør Højvang til et godt tilbud til den beboer, som ønsker større selvbestemmelse og indflydelse på eget liv.