Vores tilbud

Sidst opdateret den 7. juni, 2019 kl. 20:16

Hvad Kofoedsminde er

Kofoedsminde er med sine 14 sikrede afdelinger og 1 åben afdeling et tilbud til kriminelle psykisk udviklingshæmmede over 18 år. Stedet har eksisteret siden 1983 under navnet Kofoedsminde. Gennem årene har Kofoedsminde opbygget en betydelig og unik faglig ekspertise, som dagligt udfordres og udvikles. Fokus er på at udvikle løsninger for den enkeltes behov.

Kofoedsminde løser opgaver på sikrede og åbne afdelinger, i sikrede og åbne særforanstaltninger, samt fører § 85 tilsyn efter aftale med kommunerne på Lolland og Falster.

Åbent eller bag hegn på Lolland

Kofoedsminde ligger i Rødbyhavn på Lolland, tæt på by, skov og hav. I det store parkområde ligger institutionens bygninger, nogle har rødder tilbage i 1930erne, andre er helt nye. Store dele af institutionen er omgivet af et 5 m højt hegn, ligesom afdelingernes haver er omkranset af et hegn.

Servicelovens § 108

Kofoedsminde er et sikret botilbud under servicelovens § 108. Psykisk udviklingshæmmede, som har begået grov eller personfarlig kriminalitet, kan anbringes på Kofoedsminde, fordi denne gruppe ikke findes egnet til almindelig fængselsstraf.

I stedet dømmes borgeren til en strafferetlig foranstaltning på en institution. På Kofoedsminde kan vi varetage den dømtes særlige behov for behandling og støtte – og vi kan håndtere de særlige sociale problemer, som psykisk udviklingshæmning kan føre med sig.

Afdelingerne

Kofoedsminde startede i 1983 med én midlertidigt sikret afdeling med plads til 5 beboere. I dag har Kofoedsminde 11 sikrede afdelinger og 3 sikrede særforanstaltninger. Med overbelægning rummer de sikrede afdelinger op til 72 beboere, men disse afdelinger er normeret til 60 beboere. Samlet har Kofoedsminde op til 84 beboere.

Kofoedsminde har 1 åben afdeling og mulighed for midlertidige åbne særforanstaltninger. Et særligt team udfører tilsyn i beboernes eget hjem på Lolland og Falster efter aftale med hjemkommunen.

Se i øvrigt Kofoedsmindes værdigrundlag.