Vores tilbud

Hvad Kofoedsminde er

Kofoedsminde er med 17 sikrede afdelinger og 1 åben afdeling et tilbud til kriminelle psykisk udviklingshæmmede over 18 år. Stedet har eksisteret under navnet Kofoedsminde siden 1983 . Gennem årene har Kofoedsminde opbygget en betydelig og unik faglig ekspertise, som dagligt udfordres og udvikles. Fokus er på at udvikle løsninger for den enkeltes behov.  

Kofoedsminde løser opgaver på sikrede og åbne afdelinger, i sikrede og åbne særforanstaltninger. 

Åbent eller bag hegn på Lolland og Stevns 

Kofoedsminde ligger i Rødbyhavn på Lolland, tæt på by, skov og hav. I det store parkområde ligger institutionens bygninger, nogle har rødder tilbage i 1930erne, andre er helt nye. Store dele af institutionen er omgivet af et 5 m højt hegn, ligesom afdelingernes haver er omkranset af et hegn. Kofoedsminde har også to sikrede afdelinger på Stevns. 

Servicelovens § 108 

Kofoedsminde er et sikret botilbud under servicelovens § 108. Psykisk udviklingshæmmede, som har begået grov eller personfarlig kriminalitet, kan anbringes på Kofoedsminde, fordi denne gruppe ikke findes egnet til almindelig fængselsstraf. 

I stedet dømmes beboeren til en strafferetlig foranstaltning på en institution. På Kofoedsminde kan vi varetage den dømtes særlige behov for behandling og støtte – og vi kan håndtere de særlige sociale problemer, som psykisk udviklingshæmning kan føre med sig. 

Afdelingerne 

Kofoedsminde startede i 1983 med én midlertidigt sikret afdeling med plads til 5 beboere. I dag har Kofoedsminde 17 sikrede afdelinger og 1 åben. I begyndelsen af 2023 var der omkring 100 beboereKofoedsminde kan også etablere midlertidige sikrede eller åbne særforanstaltninger.  

Se i øvrigt Kofoedsmindes værdigrundlag. 

 

Skriv til os

54 61 08 00