Nyhedsbrev fra Forskningsafdelingen

Sidst opdateret den 17. november, 2022 kl. 11:07

Kofoedsmindes forskningsafdeling består af forsknings og udviklings konsulent Søren Holst. Men nu er uddannelses- og udviklingskonsulent Charlotte Munch, i sin egenskab af Ph.d. Studerende, også en del af forskningsafdelingen, ud over hendes andre funktioner.

I dette nyhedsbrev kan du se hvad vi arbejder med lige nu.

Se i øvrigt på vores hjemmeside https://kofoedsminde.dk/forskning/ for tidligere forskningsprojekter

 

Aktuelt

 

Oplæg og diskussion af anvendelsen af BVC og andre risikovurderingsmetoder

Kofoedsminde har været repræsenteret på Center for Oligofrenipsykiatri ved deres konference om udviklingshæmmede lovovertrædere d. 18. september i Århus. Her præsenterede Søren Holst tilhørerne for både overordnede og specifikke tilgange til risikovurdering.

Se her!

Vi fik samtidig mulighed for at fortælle om de foreløbige resultater som er fremkommet ved den validering Kofoedsminde laver i samarbejde med Jacob Hvidhjelm fra Psykiatrisk centrer Sankt Hans. Se mere om dette projekt herunder

30. september gik det løs igen i Fredericia. Her repræsenterede Søren Kofoedsminde på SOPRA’s LA2 seminar, og det overordnede emne var Risikovurdering set i lyset af og relation til LA2. Kofoedsmindes oplæg her var en gennemgang af klassiske modeller for risikovurdering i arbejdet med mennesker med udviklingshandikap.

 

Validering af BVC

Lige nu er vi ved at lægge sidste hånd på en undersøgelse af validiteten af vores risikovurderingsmetode BVC. Undersøgelsen, som er præsenteret på vores hjemmeside, har set på hvor virkningsfuld BVC egentlig er, og om den forudsiger det den er beregnet til. Som det ser ud lige nu, må vi sige at BVC på nogen måder falder igennem, mens den på andre måder er meget pålidelig. Kort fortalt er BVC fremragende til at forudse ”ikke vold” mens forudsigelsen af de voldelige episoder ser ud til at kikse, idet vi ser mange flere episoder ved de små scoringer i forehold til de høje.

Dette kan der være mange forklaringer på, og I der arbejder på Kofoedsminde skal nok høre nærmere. Men ellers håber vi at selve artiklen bliver udgivet i slutningen af dette år, eller i starten af næste. Artiklen bliver skrevet i et samarbejde mellem Psykiatrisk Center Sct. Hans og Kofoedsminde ved Søren Holst.

Bidrag til antologi

Erik Søndenaa fra NTNU i Trondhjem har sammen med Søren Holst skrevet et kapitel til en antologi om de nordiske landes arbejde med domfældte udviklingshandikappede. Titlen på antologier bliver ”Forensic Aspects of Neurodevelopmental Disorders: A Clinician’s Guide” og den udgivet på forlaget Cambridge University Press. Denne artikel har været længe undervejs, men er nu på vej i trykken. Så vi håber vi har bogen i hånden først i det nye år.

 

Aktionsforskning

Kofoedsminde deltager med oplæg på Dansk Aktionsforskningsnetværk (DAN) konference d. 17. – 18. november. Konferencen har overskriften; Velfærd og viden i Krise – aktionsforskningens bidrag og udfordringer. Charlotte Munch deltager inden for temaet ”Organisering og socialt bæredygtigt arbejdsliv” med oplægget ”Et dialogisk rum for ledelsesudvikling – et muligt bidrag til et socialt bæredygtigt arbejdsliv.” Oplægget tager afsæt et igangværende aktionsforskningsprojekt, og præsenterer hvordan implikationer af forskningsmæssig relevans viser sig i de dialogiske rum aktionsforskningen. Oplægget vil fokusere på forholdet mellem medhedstænkende og resonante dialoger og dilemmaer, der kan relateres til det organisatoriske liv. Det undersøges, hvordan medforskernes (9 afdelingsledere) fortællinger flettes sammen, skaber mening og over tid kan bidrage til styrkelse af social bæredygtighed i organisationen.

Et udvidet abstract er under udarbejdelse, og vil blive lagt på hjemmesiden efter konferencen

 

På vej

 

Resonans i Organisationer

Kofoedsminde bidrager med et kapitel i en ny antologi ”Resonans i Organisationer” som udkommer i 2023. Antologien er inspireret af Hartmut Rosas teori om resonans. Sammen med Lone Hersted fra Aalborg Universitet udgiver Charlotte Munch kapitlet ”Resonans i dialogisk baseret ledelsesudvikling” hvori der indgår case-materiale fra et aktionsforskningsprojekt Charlotte og ni afdelingsledere gennemfører sammen. Aktionsforskningsprojektet er igangsat på foranledning af afdelingsledernes ønske om etablering af et dialogisk rum der kan understøtte dem i deres arbejde med at løse de komplekse ledelsesopgaver. Opgaver hvor de oplever et behov for at nuancere deres viden og inddrage flere perspektiver for at finde løsningsmodeller der passer til deres praksis. I kapitlet undersøges det hvad der sker i dialogerne og hvordan disse kan få en betydning i forhold til at resonans kan opstå og give mening og motivation i arbejdslivet, og derved skabe agenthed og modvirke fremmedgørelse til det der sker i det organisatoriske liv.

 

De måske farlige

En arbejdstitel, der i første omgang kan ses som et modsvar til DR’s udsendelse ”De særligt farlige”. For hvem er beboerne på Kofoedsminde egentligt ud over de fem deltagere vi mødte i udsendelsen?

Det vil vi afdække ved, at vi på en bestemt dato ser på hvem der er indskrevet på Kofoedsminde, og gennemgå samtlige 84 beboeres sager så grundigt som muligt. Hvordan ser deres barn- og ungdom ud?

Hvilke liv har de haft før de kom på Kofoedsminde, hvilken kriminalitet har de begået? Hvordan er de dømt? Hvor længe har de boet på Kofoedsminde, og har de været anbragt her mere end én gang? Dette og mange andre forhold, som kan afdækkes gennem studier af deres sager, skal skabe et billede af beboerne her på Kofoedsminde deres udfordringer i livet og de udfordringer de står overfor i dag.

Undersøgelsen skal i første omgang samle viden om denne gruppe, men som med mange af den slags undersøgelser, forventer vi at vi nogle overraskelser eller interessante indsigter der kan danne grundlag for yderligere debat og uddybning om den måde vi har valgt at arbejde med de domfældte udviklingshandikappede.

Lige nu er vi igennem godt og vel 90% af beboerne. Herefter forstår arbejdet med at behandle data.

Projektet kan ses som en forlængelse af interviewundersøgelsen i Beboernes Stemme. Det er Søren H, der udarbejder projektet

 

Arbejdskultur og arbejdsidentitet hos ansatte på afdelinger for domfældte udviklingshæmmede Del II

Projektet startede op med en spørgeskemaundersøgelse i 2019 som resulterede i en artikel i ”Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour” i 2021.

Charlotte Munch og Søren Holst fortsætter samarbejdet med Erik Søndenaa fra NTNU. Vi vil undersøge, hvilke mulige årsager der kan være, til de forskelle der trods alt var i de to landes tilgange. Eksempelvis viste den første undersøgelse en mindre tillid til autoriteter i Danmark end i Norge. Til gengæld oplevede vores norske kolleger et mere stift og rigidt system en vi tilsvarende gjorde i Danmark

Det fortsatte arbejde er planlagt som en vignetundersøgelse, hvor man ved hjælp af vignetter, s o m er små casestories, afdækker holdninger hos de adspurgte. Vi forventer at kunne begynde med samtaler og interview med ansatte såvel i Norge som Danmark i løbet af foråret 2023. Du kommer til at høre nærmere!