Ny måling viser høj kvalitet og plads til forbedring

Sidst opdateret den 18. marts, 2021 kl. 14:28

De kommunale sagsbehandlere er delte, når de skal vurdere samarbejdet om Kofoedsmindes sociale tilbud og kvaliteten i det. Det viser Regions Sjællands årlige kvalitetstjek af de sociale tilbud i regionen. Men undersøgelsen viser også, at der er plads til forbedring: Et flertal af de spurgte er tilfredse, medens et mindretal ikke er helt tilfredse. Det billede går igen i alle spørgsmål.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af svar fra nogle af de kommunale sagsbehandlere, som har borgere på Kofoedsminde. Knap hver 8. beboer på Kofoedsminde indgår i undersøgelsen. 11 ud af de omkring 90 beboeres sagsbehandlere har deltaget.

”Vi ser et tydeligt mønster i undersøgelsen”, siger forstander Kay Jokil. ”På den ene side er jeg meget glad for, at vi får så mange vurderinger helt i top. Også klart flere end i regionen som helhed. Men vi kan se, at en mindre gruppe ikke er tilfredse, og det skal vi målrettet tage fat på. Alle vores brugere har krav på at opleve en kvalitet, der ligger over middel”.

Scorer flere meget tilfredse, end regionen som helhed, men…

Der er en løbende kontakt mellem Kofoedsminde og en beboers sagsbehandler. I det samarbejde udvikles mål til den handleplan, som kommunen har ansvaret for, og som Kofoedsminde baserer sin indsats på. Derfor er samarbejdet mellem sagsbehandler og Kofoedsminde et vigtigt målepunkt.

Målingen tyder på, at vandene deles, når de kommunale sagsbehandlerne skal vurdere, hvor tilfredse de er med samarbejdet med Kofoedsminde om borgerens forløb.

  • På den ene side scorer Kofoedsminde næsten 1/3 flere ”i høj grad tilfredse”, end de sociale institutioner som helhed i regionen. Samlet svarer 36% af sagsbehandlerne (4 personer) på Kofoedsminde ”i høj grad tilfreds” mod kun 25% af sagsbehandlerne i regionens samlede sociale tilbud.
  • På den anden side svarer 18% af de spurgte på Kofoedsminde, (2 personer), at de er ”i mindre grad tilfredse” mod 8% i regionen som helhed. Ingen har svaret, at de slet ikke er tilfredse.

Dette split mellem en stor tilfreds gruppe og en mindre utilfreds går igen i de fleste af undersøgelsens svar.

Høj score for Kofoedsmindes aktiviteter og kompetencer

Sagsbehandlerne har vurderet, om det sociale tilbud har relevante aktiviteter i forhold til deres borgere, og om medarbejderne har de rigtige kompetencer.

Relevante aktiviteter: Kofoedsminde scorer 40% svar med ”i meget høj grad” mod 29% i regionen som helhed.

Rigtige kompetencer: Kofoedsminde scorer 45% svar med ”i meget høj grad” mod 35% i regionen som helhed.

Men vandene deler sig også her med et meget positivt flertal og et mere kritisk mindretal. I alt 10 sagsbehandlere har svaret på spørgsmålene om aktiviteter, medens 11 har svaret om kompetencer.

3 ud af de 10 svar vurderer, at Kofoedsminde kun i nogen grad har passende aktiviteter. Og 4 ud af 11 svar finder, at Kofoedsmindes medarbejdere kun i mindre grad eller slet ikke (et enkelt svar) har de rigtige kompetencer.

Målingen er udført af firmaet Defaktum for Region Sjælland. Resultaterne for Kofoedsminde kan læses i sin helhed her.