Norsk, dansk forskningsprojekt publiceret


Første del af vores norsk, danske forskningsprojekt er nu offentliggjort i ”Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour”.

Artiklen har fået titlen: Forensic intellectual disability services: differences in staff perspectives in the Danish and Norwegian systems.

Forskningsprojektet er udført af Eskil Nyhus og Erik Søndenaa fra henholdsvis ”Sentral fagenhet for tvungen omsorg, Brøset” og ”Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet” NTNU. Fra Danmark deltager Charlotte Munch og Søren Holst. Begge ansat på Kofoedsminde og tilknyttet Aalborg Universitet.

Artiklen er gennemført blandt medarbejdere der arbejder med udviklingshæmmede domfældte i sikrede organisationer. Den er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med over 400 deltagere fra begge lande, og ser på hvilke forskelle og ligheder der er på henholdsvis danske og norske medarbejderes oplevelser af deres arbejdsidentitet og organisationskultur, og umiddelbart er der mange ligheder, men også interessante forskelle.

Et interessant fund er, at man blandt de norske ansatte oplever at befinde sig i et mere stift og struktureret system i langt højere grad en danske ansatte. På den anden side oplever danskere at deres arbejdsplads er signifikant mere præget af mistro og mistænksomhed end deres norske kolleger.

Hvorfor der er disse forskelle, og hvordan de italesættes, kan være mange. Dette fokus, at få øje på de fragmenterede fortællinger om arbejdsidentitet vil   være i fokus på vores videre arbejde med projektet, hvor vi påtænker at udføre en række fokusgruppeinterview.

Lige nu er det vores arbejdshypotese at disse forskelle udspringer af, at de to lande har rodfæstet behandlingen af de domfældte udviklingshæmmede i to forskellige fagområder. I Norge uddannes medarbejderne til at gennemføre behandlingen indenfor sundhedsområdet, som har et naturvidenskabeligt udspring og som historisk er sundhedsfagligt organiseret. I Danmark er personalet uddannet inden for en pædagogisk tradition, med et fokus på det pædagogiske, psykologiske og relationelle. Denne forskel medfører at organiseringen af arbejdet er forskelligt funderet i de to lande, hvilket gør det interessant at undersøge medarbejdernes oplevelse af denne forskel.

Det bliver interessant at se hvad det videre arbejde frembringer.

Man ikke se artiklen på anden måde end ved at anskaffe den gennem betaling. Men vi har ret til at lægge et såkaldt Author Accepted Manuscript“ (manuskript i et groft layout, men al tekst er med) ud. Du finder et AAM her.

Skriv til os

54 61 08 00