Magtanvendelse i socialpædagogisk praksis!


Kofoedsmindes konflikthåndteringsteam bestående af 6 instruktører, 1 udviklingskonsulent og Kofoedsmindes Socialfaglige chef har været på kursus om Lov om voksenansvar og Magtanvendelsesregler på voksenområdet.

Mandag den 13. marts 2023 blev der afholdt et fagligt kursus om magtanvendelser for alle sociale tilbud i Regionen, samt Socialafdelingen. Socialtilsynet var oplægsholder. Vi deltog ialt ca. 60 personer på tværs af de fleste tilbud.

Kurset havde et juridisk fokus, men i høj grad også et praksisnært fokus, hvor vi i fælles forum dels blev både klogere på emnet, men også fik indsigt i de forskellige felter som hele socialområdet arbejder i.

Magtanvendelser i sociale tilbud udfordrer ofte praktikere, dels fordi regelsættene er komplekse, men også fordi ønsket om at forebygge magtanvendelser er udtalt. Dermed fletter socialpædagogiske overvejelser og børn og voksnes rettigheder sig ind i overvejelserne. Med dette afsæt var magtanvendelsesområdet tema for kurset, og vi var både igennem en repetition af regelsættene, men også i spændende dialog om forebyggelse og beskyttelse af børn og voksnes rettigheder.

Skriv til os

54 61 08 00