Kommuner meget tilfredse med Kofoedsmindes tilbud


Sagsbehandlerne ude i kommunerne er over lag godt tilfredse med Kofoedsminde. Det viser Region Sjællands årlige måling, Samarbejdskommuners oplevelse af kvaliteten på de regionale sociale tilbud, 2022.

 

80% er i høj grad tilfredse

Sagsbehandlerne har svaret på en række spørgsmål om deres samarbejde med Kofoedsminde. Og den samlede tilfredshed er helt klar: 80% af sagsbehandlerne er i høj grad tilfredse, medens 20% er tilfredse i nogen grad. Ingen er direkte utilfredse.

 

Undersøgelsen sammenligner tallene fra Kofoedsmindes samarbejdskommuner med gennemsnittet af de tilsvarende tal fra de øvrige sociale tilbud i regionen. I næsten alle kategorier ligger Kofoedsminde over gennemsnittet.

 

Godt samarbejde og høj kvalitet

To forhold springer i øjnene: På den ene side samarbejdet mellem Kofoedsmindes og kommunens medarbejdere, og på den anden side kvaliteten af Kofoedsmindes tilbud til borgeren.

Dialogen mellem kommunen og Kofoedsminde scorer højt. 80% af sagsbehandlerne er i høj grad tilfredse med dialogen om borgerens udvikling. 20 % er i nogen grad tilfredse.

Samme procentfordeling er der på spørgsmålet om, hvor aktivt Kofoedsminde arbejder for at nå de mål, som er aftalt.

 

En af de kommunale sagsbehandlere skriver sådan om Kofoedsmindes medarbejdere, i en kommentar:

”De kan gennemskue borgerens strategier og imødekomme dem, sådan at borgerens trivsel er bedre, og risikoen for tilbagefald i kriminalitet er meget lille lige nu. Jeg ser dem som meget kompetente”.

 

Plads til mere samarbejde med borgeren

Både i regionen som helhed og på Kofoedsminde ser samarbejdet med borgerne ud til at være det mindst stærke område. I forhold til Kofoedsminde vurderer 64% af de kommunale sagsbehandlere, at borgerne kommer med ind i et samarbejde. For de andre sociale institutioner er gennemsnittet helt nede på 56%.

Er sagsbehandlernes vurdering rigtig, betyder det, af hver tredje borger på Kofoedsminde ikke er med i et samarbejde med medarbejderne om opholdet på institutionen. Så her peger undersøgelsen entydigt på, at der en plads til forbedring på Kofoedsminde og i endnu højere grad ude på de andre sociale institutioner i regionen.

Se selv kundeundersøgelsen her: Samarbejdskommuners oplevelse af kvaliteten på de regionale sociale tilbud, 2022  

Skriv til os

54 61 08 00