Kofoedsminde på konference om magt i et etisk og praktisk perspektiv

Sidst opdateret den 15. juni, 2020 kl. 13:11

D 21. september afholder Socialpædagogernes faglige fællesskab BO, en konference om magt og etik i den pædagogiske praksis med mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

På konferencen er Kofoedsminde repræsenteret af Søren Holst med følgende session:

METODER OG ETIK

Kravet om evidens i det sociale arbejde har medført, at der lanceres flere og flere standardiserede metoder i arbejdet med vores svageste borgere. Ofte udvikles disse metoder i én kontekst og anvendes derefter i andre. Oplægget tager udgangspunkt i afhandlingen “Mellem Topstyring og Improvisation”, hvor der fokuseres på anvendelsen af metoder til voldsforebyggelse og konflikthåndtering på den sikrede institution Kofoedsminde. Hvordan bidrager metoderne til en kvalificering af det socialpædagogiske arbejde med domfældte udviklingshæmmede? Hvilke etiske problemstillinger og konflikter skal man være opmærksom på, når man anvender metoder og koncepter i arbejdet med mennesker? Og endelig: Hvem er det meningen at standardiserede metoder skal hjælpe?

Se resten af programmet for konferencen her: Program for konference i FS Boenheder 21. september 2020