KOFOEDSMINDE I ØGET CORONA-BEREDSKAB

Sidst opdateret den 8. april, 2020 kl. 10:55

KOFOEDSMINDE I ØGET CORONA-BEREDSKA

 

Set i lyset af hele situationen omkring CORONA-virus pandemien har Kofoedsminde aktiveret et øget beredskab i forhold til krisen og begrænsning af smittespredning. Alle medarbejdere og beboere er orienteret og deltager aktivt og positivt i at få dagligdagen til at fungere på beredskabsbetingelser.

 

Beredskabets hovedelementer er:

 

·   Kriseledelse og –kommunikation er etableret og forankret hos forstander Kay Jokil, socialfaglig chef Lene Jonassen, sekretariatschef Per Emil Jønck, sundhedsleder Bettina Bondrup Hansen, social- og sundhedsassistent Susann Løkke Nygaard og specialkonsulent Niels Overgaard Madsen

·   Alle administrative medarbejdere arbejder hjemmefra, men kan tilkaldes enkeltvis i forbindelse med særlige behov

·   Kofoedsmindes Udviklingscenter / værkstederne er lukket ned og medarbejderne er fordelt på døgnafdelingerne i dagtimerne med henblik på at etablere og drive aktiviteter for beboerne i mindre grupper

·   Alle beboerudgange suspenderet

·   Alle besøg til beboere og mellem beboere er suspenderet. Der kan dispenseres i særligt kritiske situationer (alvorlig sygdom eller lignende). Dispensation kan kun gives af forstander eller socialfaglig chef

·   Al mødeaktivitet er aflyst

·   En liste af frivillige medarbejdere (administrative medarbejdere, koordinatorer og medarbejdere fra døgnafdelingerne) er etableret med henblik på at kunne sikre den daglige drift, hvis det almindelige personaleberedskab kommer under for stort pres på grund af øget virusrelateret fravær. De frivillige medarbejdere er organiseret i en første og en anden indsatsbølge, som kan sættes ind i vagtplanen eller tage ekstra vagter, hvis der opstår behov for det. Medarbejderne på listen kan kun aktiveres efter forudgående aftale med Region Sjælland og SL / FOA / 3F / HK / DS

·   Der er kontinuerlig kontakt mellem ledelse og medarbejdernes tillidsrepræsentanter om situationen

·   Der arbejdes aktivt på at få testet såvel beboere som medarbejdere med lette symptomer på virus så hurtigt som muligt

·   Der er etableret en telefonisk vagtordning på sundhedsområdet

 

Beredskabet er gældende indtil den 10. maj 2020 eller til der kommer nye meldinger fra centrale myndigheder / Region Sjælland.

 

Kay Jokil

Forstander, Kofoedsminde