Håndværker til Kofoedsminde, Rødby

Sidst opdateret den 28. december, 2020 kl. 08:10

Kofoedsminde er en landsdækkende institution for voksne domsanbragte udviklingshæmmede og institutionen består af 16 afdelinger, heraf 14 sikrede afdelinger, 1 åben og 1 beskyttet værksted på Kofoedsminde. Derudover består Kofoedsminde af 1 afdeling på Stevnsfortet, samt planer om udvidelse med yderligere 1 afdeling og et bekæfttigelsestilbud.

Vi er i rivende udvikling og søger derfor en faglært håndværker – gerne VVS’er som:

se mere her