Udvikling

Sidst opdateret den 19. juni, 2018 kl. 16:41

Kofoedsmindes forebyggelsesprojekt 2015 – ?

En samlet tilgang og praksis.

At etablere grundlaget for en fælles tilgang og praksis for Kofoedsmindes arbejde med beboerne, baseret på en fælles forståelse af opgaven og stedets værdier. og at integrere dette med kvalitetsarbejdet.

Dette forløb skal understøtte, at Kofoedsminde kan realisere hele sin forebyggelsesplan. Det skal ske gennem et nyt og helhedsorienteret fokus på pædagogisk tilgang og praksis koblet til hele håndteringen af konfliktniveauer og – situationer. Tænkninger, er at den pædagogiske praksis i hverdagen er helt afgørende for beboernes trivsel og muligheder – og for såvel konfliktniveauerne som en mulig eskalering til trusler og/eller vold med arbejdsskader som følge.

Region Sjælland har på flere niveauer forskellige strategier som adresserer innovation i regionen som en offentlig virksomhed. Forløbet skal se sig som et led i og skabe koblinger til dette arbejde.

Læs hele beskrivelsen her

Venus projektet 2008 – 2011.

Kofoedsminde søgte – og fik beviliget – godt otte milioner kroner i forebyggelsesfonden, hvilket betød, at vi i mere end to år – frem til marts 2011 – kunne sætte gang i den omfattende og systematiske indsats, der har fået stor og positiv betydning for både personalegruppen og beoerne.

Denne pjece beskriver VENUS-projektet set med medarbejdernes øjne. Gennem otte fortælinger præsenteres de værktøjer, indsatser, udfordringer og resultater, som udviklingsprojektet på Kofoedsminde har bragt med sig.

Læs pjecen her.