Udvikling

Sidst opdateret den 23. september, 2021 kl. 09:55

Tal og tendenser Kofoedsminde 2019

Her sætter vi tal på nogle af de forhold, der præger vores hverdag. Hvor det har været muligt, trækker vi trådene bagud, så læseren får et indtryk af vores forandring og udvikling over tid. Vi håber tallene kan være med til at øge indsigten i, hvad Kofoedsminde (også) er for en størrelse.

I år har vi valgt at sætte to emner i fokus, nemlig dels udviklingen i affekthandlinger og registrerings-værktøjet SOAS-R og dels Kofoedsmindes kompetencer og kompetenceudvikling.

Det er vores ambition at kunne udgive et Tal & tendenser hvert år, og vi vil fortsætte ideen med at gå lidt bagom nogle af tallene. God læselyst!

Læs hele Tal og tendenser her


Kofoedsmindes forebyggelsesprojekt 2015 – 2018

En samlet tilgang og praksis.

At etablere grundlaget for en fælles tilgang og praksis for Kofoedsmindes arbejde med beboerne, baseret på en fælles forståelse af opgaven og stedets værdier. og at integrere dette med kvalitetsarbejdet.

Dette forløb skal understøtte, at Kofoedsminde kan realisere hele sin forebyggelsesplan. Det skal ske gennem et nyt og helhedsorienteret fokus på pædagogisk tilgang og praksis koblet til hele håndteringen af konfliktniveauer og – situationer. Tænkninger, er at den pædagogiske praksis i hverdagen er helt afgørende for beboernes trivsel og muligheder – og for såvel konfliktniveauerne som en mulig eskalering til trusler og/eller vold med arbejdsskader som følge.

Region Sjælland har på flere niveauer forskellige strategier som adresserer innovation i regionen som en offentlig virksomhed. Forløbet skal se sig som et led i og skabe koblinger til dette arbejde.

Læs hele beskrivelsen her

Venus projektet 2008 – 2011.

Kofoedsminde søgte – og fik beviliget – godt otte milioner kroner i forebyggelsesfonden, hvilket betød, at vi i mere end to år – frem til marts 2011 – kunne sætte gang i den omfattende og systematiske indsats, der har fået stor og positiv betydning for både personalegruppen og beoerne.

Denne pjece beskriver VENUS-projektet set med medarbejdernes øjne. Gennem otte fortælinger præsenteres de værktøjer, indsatser, udfordringer og resultater, som udviklingsprojektet på Kofoedsminde har bragt med sig.

Læs pjecen her.