Udgivelser

Sidst opdateret den 22. marts, 2019 kl. 09:54

MELLEM TOPSTYRING OG IMPROVISATION

STANDARDISEREDE METODER TIL VOLDSFOREBYGGELSE OG KONFLIKTHÅNDTERING I DEN SOCIALPÆDAGOGISKE INDSATS MED DOMFÆLDTE UDVIKLINGSHÆMMEDE
AF
SØREN HOLST
ph.d. AFHANDLING 2018

Værdigrundlag for Kofoedsmindes socialfaglige arbejde

”Det står vi for” er titlen på en pjece, der i kort form samler de væsentligste værdier for Kofoedsmindes socialfaglige arbejde.

Mere end 50 medarbejdere og ledere har sammen udviklet en ny fælles Tilgang og Praksis, som i de kommene år implemenetres på hele Kofoedsminde.

Den lille pjece sætter ord på det værdimæssige fundament for Tilgang og Praksis. Den kan også fås i en trykt udgave.

Den mere omfattende beskrivelse af den ny Tilgang og Praksis kan også læses på nettet og fås i en trykt udgave.

Kontakt Kofoedsminde, hvis du gerne vil have en af de trykte pjecer tilsendt.

VÆRDIGRUNDLAGFOLDER PDF


Tilgang og praksis på Kofoedsminde – Kofoedsminde modellen.

Læs mere


En undersøgelse af hvorledes de pårørende oplever at have et familiemedlem anbragt på Kofoedsminde.

Læs mere

 


Brandstifterprojektet er et kvantitativt og kvalitativtforskningsprojekt, der afdækker området

Udviklingshæmmede Brandstiftere.

Projektet modtog støtte fra Trygfonden og blev afviklet fra 2011 – 2013. Projektet er først og fremmest et epidemiologisk studie.

2. reviderede udgave 2015

Læs mere

 


Arbejdet med værdier er en non stop proces. Man kan aldrig læne sig tilbage og hvile på laurbærrene,for man bliver aldrig færdig. Sådan er det også på Kofoedsminde. Lige så længe Kofoedsminde har eksisteret har der løbende været en debat om værdier.

Hans Christian Hansen f. 1951-09-24 (red.)
Værdier på Kofoedsminde Rødbyhavn 2012
Illustrationer: Mie Nørgaard trykt hos Jannerup
A/S Printet in Denmark 2012

Læs mere