Udgivelser

Sidst opdateret den 16. december, 2019 kl. 13:51

 Artikel publiceret: “Firesetters With Intellectual Disabilities in Denmark”

Artiklen der er nævnt på åbningssiden “Forskning på Kofoedsminde” er netop udgivet

Der linkes til et “Author Accepted Manuscript“, som er den endelige udgave af artiklen, inden formatering til tidsskriftet.

Den originale artikel kan du finde her. Den kræver dog at man abonnerer på tidsskriftet eller køber adgang til artiklen

 

Fælles Praksis 2.0

samler den faglige og organisatoriske kerne i den socialpædagogiske indsats på Kofoedsminde.
Den er konklusionen på ét års projektudvikling og derefter ét års konkret implementering i tre afdelinger.

Fælles Praksis er et samleord for hele den socialpæ-dagogiske indsats på Kofoedsminde. Det omfatter:

  • Vores værdigrundlag

  • Vores tilgange

  • Vores metoder og værktøjer

IMPLEMENTERES PÅ HELE KOFOEDSMINDE – FRA 2019

Fra efteråret 2019 begynder arbejdet med at implemente-re Fælles Praksis 2.0. Tre afdelinger gennemfører et ud-dannelses- og udviklingsforløb . Efteråret 2020 starter yderligere 3 afdelinger, og efteråret 2021 yderligere 3.

Frem til sommeren 2020 udvikler vi et system til at følge op på og støtte det konkrete arbejde i afdelingen med Fælles Praksis i forhold til hver enkelt beboer.

Læs hele beskrivelsen af Fælles praksis 2.0 her


 

Tal og tendenser Kofoedsminde 2018

Her sætter vi tal på nogle af de forhold, der præger vores hverdag. Hvor det har været muligt, trækker vi trådene bagud, så læseren får et indtryk af vores forandring og udvikling over tid. Vi håber tallene kan være med til at øge indsigten i, hvad Kofoeds-minde (også) er for en størrelse.

I år har vi valgt at sætte to emner i fokus, nemlig dels udviklingen i affekthandlinger og registrerings-værktøjet SOAS-R og dels Kofoedsmindes kompe-tencer og kompetenceudvikling.

Det er vores ambition at kunne udgive et Tal & tendenser hvert år, og vi vil fortsætte ideen med at gå lidt bagom nogle af tallene. God læselyst!

 

 

Læs mere

 


MELLEM TOPSTYRING OG IMPROVISATION

En PhD afhandling der undersøger, hvordan standardiserede metoder til voldsforebyggelse og konflikthåndtering anvendes på Kofoedsminde. Studiet undersøger, hvordan de standardiserede metoder fremmes og påvirkes af styringsmæssige og faglige diskurser udefra. Der er desuden fokus på hvordan metoderne bidrager til udvikling af praksis. Studiet viser blandt andet, at den kompleksitet der er i arbejdet med de domfældte gør, at standardiserede metoder ikke altid passer ind i Kofoedsmines kontekst og kerneopgave. Det socialpædagogiske personale finder derfor alternative og mere adækvate anvendelser af metoderne, som de tilpasser den kontekstuelle virkelighed, som de arbejder i i deres hverdag. De standardiserede metoder bliver dermed medvirkende til at styre det socialpædagogiske arbejde, men styringen af praksis ender med at ligge lokalt, hos det socialpædagogiske personale på afdelingerne, i praksis

Holst, S. (2018). Mellem topstyring og improvisation: Standardiserede metoder til voldsforebyggelse og konflikthåndtering i den socialpædagogiske indsats med domfældte udviklingshæmmede. Åalborg Universitetsforlag. Aalborg Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Ph.D.-Serien

Læs mere


Værdigrundlag for Kofoedsmindes socialfaglige arbejde

”Det står vi for” er titlen på en pjece, der i kort form samler de væsentligste værdier for Kofoedsmindes socialfaglige arbejde.

Mere end 50 medarbejdere og ledere har sammen udviklet en ny fælles Tilgang og Praksis, som i de kommene år implemenetres på hele Kofoedsminde.

Den lille pjece sætter ord på det værdimæssige fundament for Tilgang og Praksis. Den kan også fås i en trykt udgave.

Den mere omfattende beskrivelse af den ny Tilgang og Praksis kan også læses på nettet og fås i en trykt udgave.

Kontakt Kofoedsminde, hvis du gerne vil have en af de trykte pjecer tilsendt.

Læs mere


Tilgang og praksis på Kofoedsminde – Kofoedsminde modellen.

Læs mere


Pårørendeundersøgelsen

En undersøgelse af hvorledes de pårørende oplever at have et familiemedlem anbragt på Kofoedsminde.

Læs mere

 


Udviklingshæmmede Brandstiftere

Brandstifterprojektet er et kvantitativt og kvalitativtforskningsprojekt, der afdækker området

Projektet modtog støtte fra Trygfonden og blev afviklet fra 2011 – 2013. Projektet er først og fremmest et epidemiologisk studie.

2. reviderede udgave 2015

Læs mere

 


Kofoedsmindes værdigrundlag for 2014

Arbejdet med værdier er en non stop proces. Man kan aldrig læne sig tilbage og hvile på laurbærrene,for man bliver aldrig færdig. Sådan er det også på Kofoedsminde. Lige så længe Kofoedsminde har eksisteret har der løbende været en debat om værdier.

Hans Christian Hansen f. 1951-09-24 (red.)
Værdier på Kofoedsminde Rødbyhavn 2012
Illustrationer: Mie Nørgaard trykt hos Jannerup
A/S Printet in Denmark 2012

Læs mere