Forskning på Kofoedsminde

Sidst opdateret den 19. september, 2019 kl. 18:15

Kofoedsminde er den eneste institution af sin art i Danmark, og vi har besluttet, at udføre forskningsprojekter i mindre omfang. Dette giver mulighed for at rette det forskningsmæssige fokus mod det der giver mening i forhold til at kunne hente viden fra praksis, udføre forskning i samarbejde med praksis og lade forskningen give et direkte indspark til praksis.

Kofoedsminde er i kontakt med og samarbejder med praksis- og forskningsmiljøer i Norge, England og Holland. Desuden er vi en del af det aktive forskningsmiljø på Aalborg Universitet.

Brandstiftere

Vi har tidligere lavet et forskningsprojekt om brandstiftelse forårsaget af udviklingshæmmede, Projektet blev udført af Faglig leder Dorte Lystrup og Udviklingskonsulent Søren Holst, men støtte fra trygfonden. Den endelige rapport om brandstifterne kan findes under ”Udgivelser”.

Vi (Søren Holst og Dorte Lystrup) har lige nu en artikel på vej om vores brandstifterprojekt i samarbejde med den engelske psykolog og forsker John Taylor fra Northumbria University. John er blandt andet specialist i området udviklingshæmmede brandstifter, og har mange års erfaring i behandling og forskning inden for feltet. Artiklen har gennemgået peer review og er blevet optaget i ”Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour” i et temanummer om udviklingshæmmede brandstiftere, der forventes at udkomme i vinteren 2019.

PhD afhandling

Søren Holst har i forbindelse med sin Ph.d.-afhandling set på, hvordan standardiserede metoder fungerer i den socialpædagogiske praksis her på Kofoedsminde. Afhandlingen blev forsvaret og accepteret d. 29. januar i år. En vigtig konklusion i denne afhandling er at standardiserede metoder ofte anvendes på alternative måder i praksis. Dette medfører at praktikerne tilpasser og udvikler metoderne således at de kommer til at passe ind i den aktuelle kontekst. Afhandlingen kan downloades under ”Udgivelser”.

Men ud over dette er der nu tre interne og et eksternt forskningsprojekt på vej.

Det første forskningsprojekt som indtil videre hedder ”Beboernes Stemme” vil være et projekt der vil sætte fokus på en ellers overset gruppe ved at give ordet til denne minoritet for dermed at give en større forståelse og indsigt i beboernes liv.

For det andet skal projektet give en større indsigt i hvad beboerne oplever har været årsagerne til deres kriminalitet og beskrive deres baggrund og deres kriminelle løbebane.

For det tredje vil det afdække hvordan de har oplevet den hjælp eller støtte de har modtaget fra samfundet og hvordan de har oplevet opholdet på Kofoedsminde.

Projektet skal sætte fokus på de fortællinger (narrativer), som vores beboere danner omkring dem selv og deres liv på Kofoedsminde, og give os mulighed for at kunne finpudse vores socialpædagogiske tilgange. Projektet er startet op i december og forventes afsluttet i løbet af 2020. Projektet udføres af Søren Holst.

Det andet forskningsprojekt udføres i samarbejde med den norske ”Sentral fagenhet for tvungen omsorg”, der er en slags pendant til Kofoedsminde. Dette projekt vil se på de ansattes arbejdsidentitet og organisationskultur. Fokus i dette projekt er at undersøge hvad det er der virker for den enkelte, og hvad der kan være medvirkende faktorer for at de ansatte har et bedre arbejdsliv. Denne viden kan bidrage til at vi bliver bedre til at klæde vores medarbejdere på, med udgangspunkt i medarbejdernes egen viden og erfaring, og til gavn for Kofoedsminde beboere. Projektet gennemføres af Erik Søndenaa og Eskil Nyhus fra Sentral Fagenhet for Tvungen Omsorg og NTNU, Trondheim. Charlotte Munch og Søren Holst fra Kofoedsminde.

Det tredje forskningsprojekt er  en validering af vores risikovurderingsværktøj Brøset Violence Checklist, BVC. BVC er valideret flere gange i arbejdet med patienter i en psykiatrisk kontekst, men der eksisterer ikke en validering af dette meget anvendte værktøj, i forhold til arbejdet med udviklingshæmmede. Det råder vi bod på nu.

Projektet udføres i fællesskab af Jacob Hvidhjelm fra Psykiatrisk Center Samkt Hans og Roger Almvik NTNU / Brøset, Trondheim og Søren Holst Kofoedsminde

Det fjerde forskningsprojekt, som vi kalder det eksterne,  er et følgeskningsprojekt der ser på det allerede igangværende  praksisudviklings projekt ”Tilgang og Praksis på Kofoedsminde”. Denne følgeforskning vil, blive udført som en såkaldt virkningsevaluering og vil strække sig over omkring to år, og følge ”Tilgang og praksis på Kofoedsminde” helt til enden. Dette projekt er en del af Region Sjællands forskningsstrategi på det sociale område, og er sat i udbud i midten af januar i år. Projektet finansieres af Region Sjælland, og vinderen af udbuddet blev DEFACTUM fra Region Midtjylland. Vi ser frem til samarbejdet.

Hvis du vil vide mere om forskning på Kofoedsminde, har spørgsmål eller gode ideer, er du velkommen til at kontakte Søren Holst på mail sho@regionsjaelland.dk.