Forskning

Sidst opdateret den 19. juni, 2018 kl. 16:40

Kofoedsminde er den eneste institution af sin art i Danmark, og vi har besluttet, at udføre forskningsprojekter i mindre omfang. Dette giver mulighed for at rette det forskningsmæssige fokus mod det der giver mening i forhold til at kunne hente viden fra praksis, udføre forskning i samarbejde med praksis og lade forskningen give et direkte indspark til praksis.

Kofoedsminde er i kontakt med og samarbejder med praksis- og forskningsmiljøer i Norge, England og Holland

Aktuelt er to Ph.d. projekter under udarbejdelse:

Anvendelse af metoder til voldsforebyggelse og konflikthåndtering i den daglige socialpædagogiske indsats på den sikrede institution Kofoedsminde. Projektet fokuserer på hvordan metoderne bidrager til en kvalificering af det socialpædagogiske arbejde med domfældte udviklingshæmmede, og hvorvidt det socialpædagogiske personale oplever at metoderne påvirker deres socialpædagogiske faglighed. Projektet udføres af Søren Holst i samarbejde med Aalborg Universitet Institut for Sociologi og Socialt arbejde. Vejleder Professor Kjeld Høgsbro, sidevejleder lektor Inger Bruun-Hansen

Det andet projekt er en etnografisk undersøgelse af det levede liv på de sikre afdelinger på Kofoedsminde. Projektet udføres af Dorte Lystrup, der p.t. har orlov fra projektet. Også dette projekt udføres i samarbejde med Aalborg Universitet Institut for Sociologi og Socialt arbejde. Vejleder Professor Kjeld Høgsbro, sidevejleder Anne Breumlund

En artikel om Kofoedsmindes brandstifterprojekt ligge i peer review ved et internationalt tidsskrift og forventes af blive publiceret i løbet af første kvartal 2018

Tidligere projekter, der kan findes under fanen ”Udgivelser”:

Brandstifterundersøgelsen. Undersøgelsen er en afdækkende, epidemiologisk undersøgelse af personer med udviklingshæmning, der er dømt for brandstiftelse fra 2001 – 2010. Undersøgelsen er landsdækkende.

Pårørendeundersøgelsen i 2009