Forskning på Kofoedsminde

Sidst opdateret den 24. august, 2020 kl. 11:25

Kofoedsminde er den eneste institution af sin art i Danmark, og vi har besluttet, selv at udføre forskningsprojekter i et vist omfang. Dette giver mulighed for at rette det forskningsmæssige fokus mod det der giver mening i forhold til at kunne hente viden fra praksis, udføre forskning i samarbejde med praksis og lade forskningen give et direkte indspark til praksis.

Kofoedsminde er i kontakt med og samarbejder med praksis- og forskningsmiljøer i Norge, England og Holland. Desuden er vi en del af det aktive forskningsmiljø på Aalborg Universitet ved at Kofoedsmindes forskningskonsulent, Søren Holst er tilknyttet Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde som ekstern samarbejdspartner og deltager i det aktive forskningsmiljø “FOSO”.

Forskningsprojekter

Nedenfor kan du se eksempler på forskellige forskningsprojekter der er afsluttet eller er i gang på Kofoedsminde

 

Brandstiftere

Vi har tidligere lavet et forskningsprojekt om brandstiftelse forårsaget af udviklingshæmmede, Projektet blev udført af Faglig leder Dorte Lystrup og Udviklingskonsulent Søren Holst, men støtte fra trygfonden. Den endelige rapport om brandstifterne kan findes under ”Udgivelser”.

Vi (Søren Holst og Dorte Lystrup) har netop fået udgivet en artikel om vores brandstifterprojekt i samarbejde med den engelske psykolog og forsker John Taylor fra Northumbria University. John er blandt andet specialist i området udviklingshæmmede brandstifter, og har mange års erfaring i behandling og forskning inden for feltet. Artiklen har gennemgået peer review og er blevet optaget i ”Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour” i et temanummer om udviklingshæmmede brandstiftere, der er udkommet i december 2019.

JIDOB har open access og artiklen er lagt ud under “publikationer” i en “Author Accepted Manuscript” version.

PhD afhandling

Søren Holst har i forbindelse med sin Ph.d.-afhandling set på, hvordan standardiserede metoder fungerer i den socialpædagogiske praksis her på Kofoedsminde. Afhandlingen blev forsvaret og accepteret d. 29. januar i år. En vigtig konklusion i denne afhandling er at standardiserede metoder ofte anvendes på alternative måder i praksis. Dette medfører at praktikerne tilpasser og udvikler metoderne således at de kommer til at passe ind i den aktuelle kontekst. Afhandlingen kan downloades under ”Udgivelser”.

Men ud over dette er der nu tre interne og et eksternt forskningsprojekt på vej.

 

Beboernes stemme

”Beboernes Stemme” er et forskningsprojekt der som det første sætter fokus på en ellers overset gruppe ved at give ordet til denne minoritet for dermed at give en større forståelse og indsigt i beboernes liv.

For det andet skal projektet give en større indsigt i hvad beboerne oplever har været årsagerne til deres kriminalitet og beskrive deres baggrund og deres kriminelle løbebane.

For det tredje vil det afdække hvordan de har oplevet den hjælp eller støtte de har modtaget fra samfundet og hvordan de har oplevet opholdet på Kofoedsminde.

Projektet sætter fokus på de fortællinger (narrativer), som vores beboere skaber omkring dem selv og deres liv og ophold på Kofoedsminde. Projektet forventes afsluttet i løbet af 2020. Projektet udføres af Søren Holst.

 

Arbejdskultur og arbejdsidentitet hos ansatte på afdelinger for domfældte udviklingshæmmede

Dette forskningsprojekt udføres i samarbejde med den norske ”Sentral fagenhet for tvungen omsorg”, der er en slags pendant til Kofoedsminde. Dette projekt vil se på de ansattes arbejdsidentitet og organisationskultur. Fokus i dette projekt er at undersøge hvad det er der virker for den enkelte medarbejder, og hvad der kan være medvirkende faktorer til, at de ansatte har et bedre arbejdsliv. Denne viden kan bidrage til at vi bliver bedre til at klæde vores medarbejdere på, med udgangspunkt i medarbejdernes egen viden og erfaring, og til gavn for Kofoedsminde beboere. Projektet gennemføres af Erik Søndenaa og Eskil Nyhus fra Sentral Fagenhet for Tvungen Omsorg og NTNU, Trondheim samt Charlotte Munch og Søren Holst fra Kofoedsminde.

 

Validering af BVC i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning

Vores tredje forskningsprojekt er en validering af risikovurderingsværktøjet Brøset Violence Checklist, BVC. BVC er valideret flere gange i arbejdet med patienter i en psykiatrisk kontekst, men der eksisterer ikke en validering af dette meget anvendte værktøj, i forhold til arbejdet med udviklingshæmmede. Det råder vi bod på nu.

Projektet udføres i fællesskab af Jacob Hvidhjelm fra Psykiatrisk Center Samkt Hans og Roger Almvik NTNU / Brøset, Trondheim og Søren Holst Kofoedsminde, og forventes færdigt i løbet af 2020.

 

Det fjerde forskningsprojekt, som vi kalder det eksterne,  er et følgeforskningsprojekt der ser på det allerede igangværende  praksisudviklings projekt ”Tilgang og Praksis på Kofoedsminde”. Denne følgeforskning bliver udført som en såkaldt virkningsevaluering, og vil strække sig over omkring to år, og følge og afsluttes midt i 2021. Dette projekt er en del af Region Sjællands forskningsstrategi på det sociale område, og blev sat i udbud i midten af januar i 2019. Projektet finansieres af Region Sjælland, og udføres af DEFACTUM, Region Midtjylland.

 

Hvis du vil vide mere om forskning på Kofoedsminde, har spørgsmål eller gode ideer, er du velkommen til at kontakte forsknings- og udviklingskonsulent Søren Holst på mail sho@regionsjaelland.dk eller du kan ringe på + 45 2134 1847