Forskere i ny rapport: Fælles Praksis virker

Sidst opdateret den 17. marts, 2022 kl. 11:49

Kofoedsminde har siden 2017 arbejdet på at skabe en ny og fælles socialpædagogisk praksis. Indsatsen er siden 2019 blevet fulgt og evalueret af en gruppe forskere. Nu er forskernes rapport udkommet, og den viser, at Fælles Praksis virker. Ideerne bag den nye fælles praksis på Kofoedsminde holder vand og bliver skridt for skridt til virkelighed, fortæller rapporten.

Forskerne har sammenholdt Kofoedsmindes ideer og ønsker for en bedre og mere virksom praksis med den konkrete praksis ude på fire afdelinger. Disse afdelinger var blandt de første til at blive uddannet i Fælles Praksis. Midt i forløbet kom Coronapandemien og spændte ben for afdelingernes uddannelsesprogram, men på trods af det, kan forskerne se tydelige resultater:

”Implementeringen af visse af komponenterne i Fælles Praksis er kommet langt i evalueringsperioden. Det gælder i særdeleshed Beboerudviklingssamtaler (BUS-samtaler)… Data tegner et billede af en implementeringsproces, som har gjort mærkbare fremskridt på alle fire afdelinger… Covid-19-pandemien har direkte og indirekte haft stor betydning i den forbindelse. Implementeringsarbejdet er dog nået langt nok til, at potentialet i Fælles Praksis er blevet underbygget i løbet af evalueringsperioden.”

Forskernes rapport blev præsenteret på en seminar på Kofoedsminde onsdag den 9. marts.

Læs mere om Fælles Praksis, vælg på menuen øverst på siden.

Læs rapporten, klik her.