FORLØB I BELASTNINGSPSYKOLOGI På KOFOEDSMINDE, REGION SJÆLLAND:


I 2021 fik alle daværende 450 ansatte på Kofoedsminde mulighed for at gennemføre det Digitale Grundkursus i Belastningspsykologi, udviklet af stifter af Institut for Belastningspsykologi og psykolog Rikke Høgsted.

For at skabe kvalitet og sikkerhed i arbejdet med beboerne på Kofoedsminde, er det essentielt, at medarbejdernes ressourcer anvendes bæredygtigt, så de kan holde balancen i kontakten med beboerne og dermed reducere risikoen for at opleve traumatisering eller udbrændthed. Belastningspsykologien giver medarbejderne mulighed for at spotte dels det meningsfulde i arbejdet, men også de belastninger, det medfører. Samtidig bidrager Belastningspsykologien med en række værktøjer som på individ-, gruppe-, ledelses-, og organisationsniveau kan styrke arbejdsmiljøet. Som de siger i Institut for Belastningspsykologi: Forebyggelse er en holdsport!

Projektet bestod af et langt forløb, som også blev udfordret af Covid-19 pandemien. Men nu er vi endelig i mål, og er samtid godt i gang med at implementere Belastningspsykologien i vores fælles sprog på Kofoedsminde. Læs mere her i den Overordnede logbog for hele forløbet med Belastningspsykologi på Kofoedsminde: Offentlig Overordnet logbog for Kofoedsminde

Skriv til os

54 61 08 00