Folketingets Ombudsmand på Kofoedsminde

Sidst opdateret den 24. februar, 2020 kl. 18:26

”En velfungerende institution”, sådan lød det, da Folketingets Ombudsmand sammenfattede sit netop afsluttede tilsynsbesøg på Kofoedsminde. Ombudsmanden er ikke én person, men en gruppe af eksperter, fra Folketingets Ombudsmand. Og de har brugt adskillige dage på at gennemgå forholdene på Kofoedsminde.

Ombudsmanden førte samtaler både med ledelse, medarbejdere og beboere. Her lagde ombudsmandens medarbejdere mærke til, at Kofoedsminde er i gange med at skabe en Fælles Praksis for det socialpædagogiske arbejde på stedet. Her bed ombudsmanden mærke i ét af elementerne i Fælles Praksis, nemlig beboernes udviklingssamtaler, BUS. Det er et nyt tiltag, som Kofoedsminde selv har udviklet.

Alle beboere har en handleplan, og her var ombudsmanden tilfreds med Kofoedsmindes arbejde med beboernes delmål i handleplanerne. Ombudsmanden spurgte til, om det kriminalitetsforebyggende arbejde kan bygges ind i arbejdet med delmålene, og det vil Kofoedsminde forsøge.

Kofoedsminde har styrket sit sundhedscenter, og det blev noteret positivt af ombudsmanden. Det samme gjorde arbejdet med beboernes udgangstilladelser som et led i deres udslusning fra Kofoedsminde. I forhold til beboerne efterlyste ombudsmanden, at Kofoedsminde udarbejder retningslinier for overgreb mellem beboere.

Folketingets Ombudsmand udsender senere en tilsynsrapport fra besøget.