Fokus på BVC

Sidst opdateret den 23. juli, 2019 kl. 12:42

På Kofoedsminde har vi nu i omkring ti år anvendt BVC. I den tid er BVC blevet det mest udbredte redskab til korttids-risikovurdering såvel i psykiatrien som i på det sociale område. Vi ved fra forskning at BVC er et validt redskab i arbejdet med psykiatriske patienter, men der findes endnu ingen forskning der har set på BVC’s validitet i forhold til vores målgruppe.

Det bliver der nu rådet bod på. Kofoedsminde indgår i et samarbejde med to forskere, Roger Almvik, Norges Tekniske Universitet i Trondheim (og medskaber af BVC), samt Jacob Hvidhjelm fra Sankt Hans Hospital, i et forskningsprojekt, der i løbet af det næste år, og med udgangspunkt i Kofoedsmindes erfaringer og data, vil udføre en validering af BVC.

Der vil senere komme en opdatering omkring projektet.