Fagfællebedømmelser på Kofoedsminde

Sidst opdateret den 22. juni, 2022 kl. 08:24

En fagfællebedømmelse eller som det ofte kaldes peer-review er en proces hvor videnskabelige artikler “trykprøves” inden de offentliggøres. At en artikel er fagfællebedømt, er med til at sikre kvaliteten af forskningsartiklen. Processen foregår ved at oftest to “kollegaer” til forfatteren af en videnskabelig artikel gennemlæser materialet og stiller kritiske spørgsmål til indhold og metode. I mange tilfælde medfører det, at artiklen ændres og strammes op. Men det kan faktisk også medføre, at artiklen ender med at blive afvist, hvis det konkluderes, at det faglige, metodiske og videnskabelige niveau ikke er godt nok, til at en artikel kan blive publiceret. Oftest er processen hemmelig og forfatteren ved ikke hvem der bedømmer artiklen, ligesom peer-review’er ikke ved hvem forfatteren er. Det er et spændende arbejde at være medvirkende til at kvalificere forskning, og her på Kofoedsmindes forskningsafdeling har vi i det sidste år reviewet tre artikler. En dansk og to engelske.

På grund af hemmelighedskræmmeriet omkring review-processen kan vi ikke oplyse hvilke artikler det drejer sig om, men kan da røbe at de handler både om tilbud til udviklingshæmmede og om brandstiftere. Og det ved vi en del om på Kofoedsminde.