Uddannelsen

Fælles Praksis på Kofoedsminde bygger på pædagogik, der har dokumenteret eller erfaret virkning. Samtidig er det en pædagogik, der står på et værdigrundlag.

Afdelingerne uddanner sig til Fælles Praksis gennem kurser på personalemøderne gennem et år. Mellem kurserne har medarbejderne konkrete praksisopgaver, som de arbejder med ude på deres afdeling.

Fælles Praksis er også ved at opbygge et system af yderligere uddannelse, hvor vi trækker på eksterne kræfter. Og vi sætter uddannelsen i forbindelse med den supervision, som afdelingerne benytter eksterne supervisorer til.

Den samlede uddannelse varetages af Fælles Praksis Sekretariatet, og i dokumentet kan du læse en beskrivelse af uddannelsen. Vi kalder det for Fælles Praksis Skolen.

Hent pjecen om Fælles Praksis Skolen

Skriv til os

54 61 08 00