Guides, inspiration og materialer

Det daglige arbejde med Fælles Praksis hviler på nogle hovedaktiviteter. Dem finder du guider til på denne side. Vi opdaterer løbende efterhånden som nye guider og inspiration kommer til.

Guides

Platformen, afsæt for vores indsats

Hvem er det menneske, som du tilbyder en socialpædagogisk indsats? Hvilke ressourcer har personen, hvilke udfordringer er der, og hvordan er den livshistorie, personen bærer med sig? Alt det samler Beboerens Platform i en letlæst tekst, en fortælling om beboeren.

Platformen kommer til gennem et grundigt forarbejde og i dialog med dine kolleger. Guiden beskriver, hvordan arbejdet med Platformen gribes an.

Hent Guide til Platform

Hent Inspirationsdokument til Platform

Platform i praksis. Du kan få kontakt til medarbejdere og ledere, der kan fortælle om deres erfaringer med at udvikle en Platform for beboeren og den socialpædagogiske indsats.

Kontakt Fælles Praksis Sekretariatet, hvis du vil vide mere.

.

BUS – Beboer Udviklings Samtaler

BUS, beboerudviklingssamtaler er en aktivitet for at styrke beboerens personlige udvikling og deltagelse i sin hverdag på Kofoedsminde.  BUS arbejder også med beboerens netværk og pårørendekontakt.

Hent  Guide til BUS

Hent BUS, skema til dine noter, wordformat

BUS i praksis Du kan få kontakt til medarbejdere og ledere, der kan fortælle om deres konkrete erfaringer med BUS. Lige fra forberedelsen og invitationen til det første møde, til arbejdet med at følge op og støtte beboeren i at finde sine ressourcer.

Kontakt Fælles Praksis Sekretariatet, hvis du vil vide mere.

.

Tryghedssamtale og -plan

Tryghedssamtaler/plan er en aktivitet for at støtte beboeren i at mestre sin affekt bedst muligt. Det sker gennem løbende samtaler og gennem en fælles Tryghedsplan.

Hent  Guide til Tryghedssamtaler og –plan

Hent Tryghedsplan, skema til dine noter, wordformat

Tryghedsplan i praksis Du kan få kontakt til medarbejdere og ledere, der kan fortælle om deres konkrete erfaringer med Tryghedsplanen. Hvad sker der, når beboeren selv sætter ord på sin affekt? Hvordan husker medarbejderne Tryghedssamtalerne i hverdagen, så trivsel og affekt bliver et fast tema i samarbejdet med beboeren.

Kontakt Fælles Praksis Sekretariatet, hvis du vil vide mere.

.

Delmål

Delmål samler alle de betydende indsatser for beboerens øvrige mestring af sin tilværelse.

Hent Guide til Delmål

Hent Delmål og indikatorer, skema til dine noter, wordformat

At arbejde med delmål i praksis Delmål udspringer af de mål, som er sat i beboerens handlingsplan eller af arbejdet med BUS og Tryghedsplan. Hvordan skaber man et samarbejde med beboeren om delmålene, og hvordan bliver delmålene tydelige med klare beskrivelser, indsatser, metoder og hjælpsomme indikatorer? Du kan få kontakt til medarbejdere og ledere, der kan fortælle om deres konkrete erfaringer i arbejdet med delmål.

Kontakt Fælles Praksis Sekretariatet, hvis du vil vide mere.

.

Inspirationspapirer

 

Narrativ tilgang

Hvem er vi? Det kan vi godt fortælle. Men kan fortællingen være anderledes? Er vi måske holdt fast af en hel serie små historier, der forhindrer os i at skabe en anden og mere hjælpsom fortælling?

Den narrative tilgang er på dagsordenen i Fælles Praksis. Her er en introducerende tekst.

Samtalen

Gode råd til hvordan man taler med mennesker som er kognitivt udfordret

 

 

Materialer

 

Årshjul og Flowcharts

Her kan du finde skabeloner til årshjul eller flowcharts til styring og organisering af arbejdet med Fælles Praksis. Prøv hvilken model der passer jer bedst. Klik på billedet herunder og vælg

 

Ressourceblikket

Vi er gode til at se de problemer som vi tumler med i hverdagen. Men hvis vi skal hjælpe mennesker med at udvikle sig, må vi se på hvad der er at bygge på. Hvad er deres ressourcer. Denne øvelse er en omvendt SOAS-R hvor der i stedet fokuseres på en positiv hændelse, hvordan den kom til udtryk, hvorfor den opstod, hvordan hændelsen indvirkede på atmosfæren i afdelingen, hvordan vi fulgte op på den og hvordan vi fremmer mere af samme slags.

Hent øvelsespapiret her

.

Ledelse og Praksisgrupper

Praksisgruppen er et team af medarbejdere på afdelingen. De har ansvar for at alle indsatser tilrettelægges og gennemføres. Hver gruppe omfatter 2-4 beboere. De større afdelinger har valgt at arbejde med praksisgrupper.

På afdelingen sikrer lederen, at den faglige kvalitet i det socialpædagogiske arbejde er i orden, og at medarbejderne får både inspiration, råd og støtte.

Afdelingens koordinator har styr på at afdelingens dokumentation og “papirarbejde”, og er samtidig en hjælp for praksisgrupperne.

Ledelse og Praksisgrupper i praksis Du kan få kontakt til medarbejdere, koordinatorer og ledere, der kan fortælle om deres konkrete erfaringer med Fælles Praksis i hverdagen på afdelingen.

Kontakt Fælles Praksis Sekretariatet, hvis du vil vide mere.

 

Skriv til os

54 61 08 00