Fælles Praksis på Kofoedsminde

Velkommen til Kofoedsmindes sider om Fælles Praksis. Her finder du grundelementerne for vores socialpædagogiske praksis og de værdier der ligger til grund for vores tilgang til opgaven. I menuen til højre, kan du navigere rundt i de udarbejdede materialer, der ligger til grund for Fælles Praksis.

Fælles Praksis er betegnelsen for den samlede socialpædagogiske indsats på Kofoedsminde. Denne indsats omfatter vores værdigrundlag, vores tilgange og de metoder og værktøjer vi har udviklet til praksis.

Fælles Praksis er udviklet af 50 medarbejdere og ledere i et forløb på et år (2017 – 2018), ud fra et ønske, fra samme medarbejdere og ledere om at finde et tydeligt og mere fælles fokus. Her blev værdier, tilgange, metoder og værktøjer indkredset og beskrevet, hvilket resulterede i henholdsvis Kofoedsmindes værdigrundlag, beskrevet i tryksagen ”Det står vi for” og i ”Tilgang og Praksis på Kofoedsminde”, som begge er udtryk for arbejdsgruppens udviklingsarbejde, indeholdende de første beskrivelser af den fælles pædagogiske praksis. Sidst men ikke mindst er tryksagen ”Fælles Praksis 2.0” den nyeste version som kort beskriver de tilgange og metoder alle nye medarbejdere introduceres for og uddannes i.

Det er vel dokumenteret, at en praksis, der tydeligt inddrager beboeren omkring planlægning, mål og beslutninger, har meget positive følgevirkninger. En af dem er, at beboeren bedre kan mestre sin aggression og frustration. Det skaber også en fælles ramme omkring samarbejdet i hverdagen, som giver beboeren et klart medansvar. Vi vil derfor bygge vores Fælles Praksis på et samarbejde med beboeren, hvor netop samarbejdet omkring platform, BUS, tryghedsplaner og delmål er det centrale. Vi ønsker at skabe en kultur, hvor beboeren har mest mulig oplevelse af reel indflydelse. Samarbejdet er afgørende for beboerens motivation i arbejdet med egenfortælling og mestring af livet. Derfor ønsker vi at skabe rutiner og målbarhed i forhold til samarbejdet. Vi er samtidig opmærksomme på, at samarbejdet i hverdagen ikke må reduceres til at udfylde skemaer, men handler om at opbygge relationer og at finde veje til kontakt og gensidige forpligtelser.

Fælles Praksis på Kofoedsminde hviler på 3 overordnet tilgange:

 

Ressource perspektiv

Beboerens ressourcer er nøglen til udvikling

Beboere som har levet store dele af deres liv i institutionsmiljøer, kommer til Kofoedsminde med en formel og skriftlig historik der har fokus på beboerens begrænsninger og risici. Kofoedsmindes opgave er at øge beboerens mestring af eget liv.

Vi ønsker at se hele personen og fokusere på mulige ressourcer, som nye veje til øget glæde og mestring af eget liv.

Alle mennesker rummer ressourcer og disse er nøglen til personlig udvikling hos den enkelte.

Vi er gode til at se de problemer som vi tumler med i hverdagen, vi vil derfor anstrenge os for at bringe beboerens positive ressourcer i spil i alle dele af den sociale indsats. Hvis vi skal hjælpe mennesker med at udvikle sig, må vi se på hvad der er at bygge på.

Fokus er på ressourcer, muligheder og kompetencer, uden at blive blind for eksisterende problematikker.

 

Samarbejde

”… evnen til at møde et andet menneske åbent, nysgerrigt og respektfuldt er nøglen til at skabe resultater…”

Det er vel dokumenteret, at en praksis, der tydeligt inddrager beboeren omkring planlægning, mål og beslutninger, har meget positive følgevirkninger. En af dem er, at beboeren bedre kan mestre sin aggression og frustration. Det skaber også en fælles ramme omkring samarbejdet i hverdagen, som giver beboeren et klart medansvar. Vi vil derfor bygge vores Fælles Praksis på et samarbejde med beboeren, hvor netop samarbejdet omkring platform, BUS, tryghedsplaner og delmål er det centrale. Vi ønsker at skabe en kultur, hvor beboeren har mest mulig oplevelse af reel indflydelse. Samarbejdet er afgørende for beboerens motivation i arbejdet med egenfortælling og mestring af livet. Derfor ønsker vi at skabe rutiner og målbarhed i forhold til samarbejdet. Vi er samtidig opmærksomme på, at samarbejdet i hverdagen ikke må reduceres til at udfylde skemaer, men handler om at opbygge relationer og at finde veje til kontakt og gensidige forpligtelser.

Narrativmetode

At finde ressourcer gennem fortællingerne.

I fælles praksis arbejder vi med fortællinger, der bygger på beboerens ressourcer, og det der virker. En god fortælling bidrager med at styrke det sociale og relationen, og kan hjælpe os med at få øje på en bevægelse i en positiv retning for beboeren, som kan hjælpe beboeren med at styrke nye identitetsfortællinger om hvem de er.
Det er vigtigt at lytte og høre fortællingernes nuancer, og få øje på om det altid er sådan, eller om der også er andre og nye fortællinger, som kan bringe os videre fra en fastlåst fortælling der ikke mere bevæger beboerens liv i den rigtige retning. På den måde hjælper vi nye fortællinger på vej, henimod det beboeren kan være stolt af, hen mod intentionen.
Med det menes der, at vi giver fortællingerne liv ved at arbejde med dem, så fortællingerne giver ny og bedre mening. Én fortælling er bare en af mange mulige, og når vi har et problem vi taler om, er det fordi vi har en idé om og nogle erfaringer for at det godt kan være anderledes. Det giver anledning til at finde alternative fortællinger der kan være mere hjælpsomme.

 

Skriv til os

54 61 08 00