Fælles Praksis på Kofoedsminde

Velkommen til Kofoedsmindes sider om Fælles Praksis. Her finder du  grundelementerne for vore pædagogiske praksis. Brug menuen til venstre, så kommer du rundt i vores materialer.

 

MILEPÆL: ALLE AFDELINGER HAR GENNEMFØRT UDDANNELSEN

Maj 2023 / For fem år siden holdt vi den første kursusdag om Fælles Praksis. Afdeling for afdeling gennemførte grunduddannelsen i Fælles Praksis, og nu er vi så nået til målstregen: Lige efter sommerferien har alle afdelinger på Kofoedsminde gennemført uddannelsen. Det er lidt af en milepæl, som vi  ville have nået mindst et år før, hvis ikke coronaen havde spændt ben.

Alle medarbejdere, som har været med på uddannelsen, får et kursusdiplom af Kofoedsmindes forstander, Kay Jokil.

Fra efteråret tager vi så hul på et uddannelsestilbud til de mange nye medarbejdere, som ikke har været med på et uddannelsesforløb i Fælles Praksis. Det fortæller vi mere om efter sommerferien.

Alle  afdelinger er fra efteråret også med i den løbende opfølgning på afdelingens praksis. Det sker gennem regelmæssige statusmøder og aktiviteter på temadagene.

Konsulentholdet bag Fælles Praksis består af:

Charlotte Reimert Munch, Nikolaj Iver Nielsen, Per Emil Jønck, Søren Holst og som freelance Simon Bordal Hansen.

 

FORSKERE I NY RAPPORT: FÆLLES PRAKSIS VIRKER

Kofoedsminde har siden 2017 arbejdet på at skabe en ny og fælles socialpædagogisk praksis. Indsatsen er siden 2019 blevet fulgt og evalueret af en gruppe forskere. Nu er forskernes rapport udkommet, og den viser, at Fælles Praksis virker. Ideerne bag den nye fælles praksis på Kofoedsminde holder vand og bliver skridt for skridt til virkelighed, fortæller rapporten.

Forskerne har sammenholdt Kofoedsmindes ideer og ønsker for en bedre og mere virksom praksis med den konkrete praksis ude på fire afdelinger. Disse afdelinger var blandt de første til at blive uddannet i Fælles Praksis. Midt i forløbet kom Coronapandemien og spændte ben for afdelingernes uddannelsesprogram, men på trods af det, kan forskerne se tydelige resultater:

”Implementeringen af visse af komponenterne i Fælles Praksis er kommet langt i evalueringsperioden. Det gælder i særdeleshed Beboerudviklingssamtaler (BUS-samtaler)… Data tegner et billede af en implementeringsproces, som har gjort mærkbare fremskridt på alle fire afdelinger… Covid-19-pandemien har direkte og indirekte haft stor betydning i den forbindelse. Implementeringsarbejdet er dog nået langt nok til, at potentialet i Fælles Praksis er blevet underbygget i løbet af evalueringsperioden.”

Forskernes rapport blev præsenteret på en seminar på Kofoedsminde onsdag den 9. marts.

Læs mere om Fælles Praksis, vælg på menuen øverst på siden.

Læs rapporten, klik her.

 

Afslutningsseminar med Defactum

Marts 2022 / Fra begyndelsen har der været stor interesse for at følge udviklingen og derfor har Region Sjælland tilknyttet konsulenthuset Defactum fra Århus til at evaluere og følge op på den implementeringsproces vi har været igennem i de seneste år. Dette tiltag er en del af Social afdelingens forskningsinitiativer. Der har løbende været arrangeret seminarer på Kofoedsminde hvor resultater, tendenser og forskningsdata er blevet præsenteret og debatteret.
Vi er nu nået så langt, at Defactum afholder endnu et seminar d. 9. marts, hvor der præsenteres friske perspektiver på udviklingen af Fælles Praksis. Defactum har gennem processen fulgt de afdelinger, som var de første til at udfolde introduktionen af Fælles Praksis, og derfor er de medarbejdere, som har været med i hele seminarprocessen også inviteret med til at deltage i dette seminar.

Følg med her og få en opsummering af DEFACTUM’s udviklingsevaluering, efter d. 9 marts

 

 

Kom til onsdagskursus

Kurser for medarbejdere, som vil genopfriske, hvad de lærte på grundkurset, eller nye medarbejdere, som er begyndt på en afdeling, som allerede gennemgået grundkurset.

Tilmelding gennem din afdelingsleder eller koordinator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt oplag af værdigrundlaget

December 2021 / Inden jul kommer der nye forsyninger fra trykkeriet af det lille hæfte med Fælles Praksis værdigrundlag; Det står vi for. Hæftet kan også hentes digitalt.

 

 

 

 

6 nye afdelinger på uddannelsen i foråret 2022

December 2021 / Fra januar til og med juni 2022 skal 6 nye hold i gang med deres Fælles Praksis Uddannelse. Det er afdelingerne Skovbo, Neptun, Uranus, Jupiter, Mars samt Særforanstaltningerne.

 

Værdien, alle vægtede højt

November 2021 / Billedet er fra et gruppearbejde om Fælles Praksis værdigrundlag. Tre arbejdsgrupper satte sedler på de værdier, som de vægtede højt. Her er én af dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere støtte til afdelinger, der har gennemført uddannelsen

November 2021 / Fra januar 2022 tilbyder Fælles Praksis sekretariatet rådgivning og støtte til de afdelinger, som har gennemført Fælles Praksis uddannelsen. Det vil ske på baggrund af en årlig status på den enkelte afdelings praksis. Tovholdere på opgaven er faglig chef Dorte Lystrup og konsulent Simon Bordal Hansen.

 

Nye undervisere

September 2021 / I efteråret 2021 består vores hold af undervisere på Fælles Praksis uddannelsen af Charlotte Reimert Much, Søren Holst samt to nye undervisere, nemlig Anders Gimpel og Simon Brøndum Scheppan.

 

Gang i kurserne igen

August 2021 / I efteråret er en række afdelinger ved at afslutte deres uddannelsesforløb, som har været ganske generet af Corona-restriktionerne. I en lang periode var det jo ikke muligt at holde de fysiske seminarer, som er omdrejningspunktet i uddannelsen. Vi forsøgte med kurser via Teams, men måtte indse, at det ikke gav et godt resultat. Disse afdelinger vil alle have gennemgået uddannelsen inden årsskiftet.

 

Kurser via Teams

April 2020 / Her i foråret forsøger vi at bruge Teams til online-møder med de afdelinger, som fik afbrudt deres uddannelse af pandemien. Erfaringen viser, at det er muligt, men at udbyttet er langt fra det, som de fysiske møder giver. Vi fortsætter med Teams-møderne og håber, at det snart igen bliver muligt at mødes ansigt til ansigt.

Efter sommeren 2020 genstarter vi Fælles Praksis ved en række heldagsseminarer og en intensiv indsats, der målrettes til den enkelte afdelings behov.  Men det er kun muligt, hvis vi igen kan mødes fysisk.

 

Opdateret guide til BUS-samtaler, og nye spørgerammer

Februar 2021 / Så er BUS-materialet opdateret. Vi har set på erfaringerne med BUS-samtalerne, og har skrevet mere om de opfølgende samtaler. Du kan hente både Guide i pdf og spørgeskemaer i wordformat her på vores side. Kig under Guides og Inspiration.

 

 

 

 

 

Ny guide til Platformen, grundlaget for vores indsats

December 2020 / På vores side med guides, kan du nu også finde en guide til dit arbejde med at udvikle og formulere beboerens Platform. Det er den fortælling om beboeren, som din og dine kollegers indsats tager afsæt fra. En fortælling om beboerens ressourcer, udfordringer og livsvilkår.

 

 

 

 

Nyt: Skemaer til dine noter

Oktober 2020/ På vores side med guides, kan du nu finde skemaer i wordformat til dine noter, når du udarbejder om BUS, Tryghedsplan og Delmål.

Ja, send mig til siden med skemaer i word-format.

 

Ny afdeling starter kursus i Fælles Praksis

Oktober 2020 / Onsdag den 28. oktober begynder afdelingen Dragsminde på deres uddannelse i Fælles Praksis. Den første kursusdag begynder med det værdigrundlag, som Kofoedsmindes indsats står på – og derefter står der Ressource-tilgang på dagsordenen. Dermed er i alt fire afdeling i gang med uddannelsen, medens tre har afsluttet grundforløbet.

 

Mere inspiration om Narrativ tilgang

September 2020 / Nu kan du hente en inspirationstekst om narrativ tilgang. Den ligger sammen med vores forskellige metode-guider.

God læselyst.

 

 

 

 

 

Video: Fælles Praksis er en kulturforandring

September 2020 / Kort video med tidligere afdelingsleder Nikolaj Nielsen.

 

I gang igen efter Coronapausen

Lasse Bo Henriksen er tidligere leder på Højbo 1 og Højbo 2, og har gennemført Fælles Praksis uddannelsen og har  haft taget de forskellige aktiviteter ind i den daglige drift.

September 2020 / Fra september genoptager vi undervisningen og aktiviteterne med Fælles Praksis på fire afdelinger – Pluto, Højvang, Syltholm og Dragsminde.  Corona-restriktionerne satte en stopper for Fælles Praksis kurserne. Siden foråret har afdelingerne på egen hånd arbejdet med noget af det, de nåede at få kendskab til inden nedlukningen. De forventer nu at være klar med uddannelsen i foråret 2021.

Tidligere har afdelingerne Merkur, Højbo 1 og Højbo 2 gennemført uddannelsen. Sammen med Fælles Praksis Sekretariatet skal de tre afdelinger nu afprøve en metode til at følge op på afdelingernes arbejde med Fælles Praksis. Metoden skal være driftsklar fra foråret 2021. Og så skal Fælles Praksis Sekretariatet gennemføre en systematisk opfølgning i alle afdelinger, der har gennemført uddannelsen og har sat Fælles Praksis i drift.

 

 

 

Åbner hjemmeside

August 2020 / Kofoedsminde har åbnet en hjemmeside om arbejdet med Fælles Praksis. Siden fungerer som bibliotek for medarbejderne – det er her de kan hente oplæg og litteratur om Fælles Praksis. Men siden er også tilgængelig for alle andre, og Kofoedsminde vil gerne sprede erfaringerne fra arbejdet med Fælles Praksis.

 

 

Skriv til os

54 61 08 00