Sidst opdateret den 16. september, 2020 kl. 13:51

Velkommen til Kofoedsmindes sider om Fælles Praksis. Her finder du  grundelementerne for vore pædagogiske praksis. Brud menuen til venstre, så kommer du rundt i vores materialer.

Hen over de kommende år uddannes alle ledere og medarbejdere i Fælles Praksis. Tre afdelinger har gennemført uddannelsen og har sat Fælles Praksis i drift. Yderligere 4 afdelinger er på uddannelse nu – et hal vt år forsinket af Corona-pandemien. Om nogle år har alle afdelinger gennemført uddannelsen, og begynder at arbejde efter Fælles Praksis.

 

Det sker i Fælles Praksis lige nu:

 

Mere inspiration om Narrativ tilgang

September 2020 / Nu kan du hente en inspirationstekst om narrativ tilgang. Den ligger sammen med vores forskellige metode-guider.

God læselyst.

 

Video: Fælles Praksis er en kulturforandring

September 2020 / Kort video med afdelingsleder Nikolaj Nielsen.

 

.

I gang igen efter Coronapausen

Lasse Bo Henriksen er leder på Højbo 1 og Højbo 2, som allerede har gennemført Fælles Praksis uddannelsen og nu har taget de forskellige aktiviteter ind i den daglige drift.

September 2020 / Fra september genoptager vi undervisningen og aktiviteterne med Fælles Praksis på fire afdelinger – Pluto, Højvang, Syltholm og Dragsminde.  Corona-restriktionerne satte en stopper for Fælles Praksis kurserne. Siden foråret har afdelingerne på egen hånd arbejdet med noget af det, de nåede at få kendskab til inden nedlukningen. De forventer nu at være klar med uddannelsen i foråret 2021.

Tidligere har afdelingerne Merkur, Højbo 1 og Højbo 2 gennemført uddannelsen. Sammen med Fælles Praksis Sekretariatet skal de tre afdelinger nu afprøve en metode til at følge op på afdelingernes arbejde med Fælles Praksis. Metoden skal være driftsklar fra foråret 2021. Og så skal Fælles Praksis Sekretariatet gennemføre en systematisk opfølgning i alle afdelinger, der har gennemført uddannelsen og har sat Fælles Praksis i drift.

 

Åbner hjemmeside

August 2020 / Kofoedsminde har åbnet en hjemmeside om arbejdet med Fælles Praksis. Siden fungerer som bibliotek for medarbejderne – det er her de kan hente oplæg og litteratur om Fælles Praksis. Men siden er også tilgængelig for alle andre, og Kofoedsminde vil gerne sprede erfaringerne fra arbejdet med Fælles Praksis.