Fælles Praksis, Individuel praksis og standardiserede metoder på Kofoedsminde


Artikel i Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 47, 2022

 

 

Artiklen beskriver og forholder sig til to forskellige tilgange eller faglige diskurser, som man anvender i det socialpædagogiske arbejde på Kofoedsminde. ”Den standardiserede tilgang”, som kobles til en sundhedsfaglig diskurs og ”Den individbaserede tilgang” som kobles til en socialpædagogisk diskurs.

Artiklen giver et kort overblik over indholdet i de to tilgange og fremhæver nogle af de positive og negative effekter begge tilgange indeholder. Det konkluderes blandt andet, at det giver god mening at anvende begge tilgange i Kofoedsmindes praksis, men at det er vigtigt, at man er bevidst om hvor man står, når man agerer i den daglige praksis.

 

Artiklen kan findes her.

Eller man kan finde den i tidsskriftet:

Holst S. Fælles Praksis, Individuel praksis og standardiserede metoder på Kofoedsminde. Handicaphistorisk Tidsskrift / Historisk Selskab for Handicap og Samfund. 2022(47):19.

Skriv til os

54 61 08 00