DET HER ER IKKE ENDESTATIONEN.

Sidst opdateret den 17. oktober, 2018 kl. 16:09

Benny Andersen

Arbejdspladsturne – 11. stop

DET HER ER IKKE ENDESTATIONEN. VI SKAL GIVE BEBOERNE REDSKABER TIL, AT KUNNE MESTRE ET ANDET LIV.
Jeg besøgte igår (15. oktober red.) Kofoedsminde sammen med kredsformand Lisbeth Schou. Beboerne på Kofoedsminde, er mennesker med udviklingshæmning, der har begået meget alvorlig personfarlig kriminalitet. Og mennesker, som er vurderet uegnet til afsoning i fængsel.
Af de arbejdspladser jeg har besøgt, tror jeg at Kofoedsminde er et af de mest udfordrende steder, at arbejde som socialpædagog. Men jeg så og hørte om en faglighed, der aftvinger den allerstørste respekt.
Jeg mødte socialpædagoger og en ledelse, der hverdag står op og med faglighed, gør en forskel i menneskers liv. Det socialpædagogiske arbejde på Kofoedsminde handler om, at kunne arbejde på nu og her løsninger, overfor meget udfordrede borgere, og i et udfordret miljø. Og så samtidig kunne arbejde på den lange bane. Som de sagde til mig “Kofoedsminde må jo ikke blive endestationen i menneskers liv. Vi skal forsøge, at give beboerne redskaber til at kunne mestre et andet liv, når de skal videre herfra”.
Der var en fælles erkendelse af, at arbejdet på Kofoedsminde stiller meget store krav til det socialpædagogiske behandlingsarbejde. De har sammen udviklet en ny fælles tilgang og praksis, Kofoedsminde Modellen.
Og når jeg spurgte dem jeg mødte, hvad de ønskede sig allermest, så var svaret – mere socialpædagogisk uddannet personale – at kunne få et mindre belastende arbejdsmiljø og så nedbringelse af sygefravær . Og som både ledelse og medarbejdere sagde, så hænger de tre ting sammen.
Tak til til tillidsrepræsentant Vivi Henningsen , arbejdmiljørepræsentant Hans Jørgens Føns og forstander Kaj Jokil, og de socialpædagoger jeg mødte. I har min største respekt.
Socialpædagogerne Storstrøm