Den etiske opmærksomhed i dialogen er afgørende

Sidst opdateret den 4. juli, 2022 kl. 10:57

 

Artiklen udspringer af et aktionsforskningsprojekt, hvor mellemledergruppen på Kofoedsminde deltager som medforskere, og undersøger deres egen ledelse gennem dialoger om ledelse.

I projektet læggers der vægt på hvordan medforskernes dialogiske processer kan give mulighed for at åbne op for nye perspektiver på deres komplekse ledelsesopgaver. Formålet med aktionsforskningen er at medforskerne får mulighed for at vende blikket mod hinanden og, i et dialogisk samspil, kan forsøge at få dialogen og fortællingerne til at hænge socialt sammen og derved understøtte deres agenthed som ledere.

Dermed bliver etikken hvormed aktionsforskeren faciliterer møderne væsentlige. Artiklen fokuserer særligt på to etiske opmærksomhedspunkter; 1) hvordan der kan åbnes for dialoger der udfolder medforskerne ekspertise, og 2) hvordan kan medforskernes inddragelse i analysen af deres egne fortællinger bidrage til den processuelle ledelsesudvikling?

Artiklen kan downloades her

https://doi.org/10.54337/academicquarter.vi24.7258

 

Citation

Munch, Charlotte Reimert. 2022. “Ledelsesudvikling I Et Samskabende Aktionsforskningsprojekt: Etiske opmærksomhedspunkter Som Intern Aktionsforsker”. Academic Quarter | Akademisk Kvarter, nr. 24 (maj):163-79. https://doi.org/10.54337/academicquarter.vi24.7258.