De måske farlige


Om ganske kort tid udgiver vi her på hjemmesiden ”Beboernes Stemme”, som giver en gruppe beboere på Kofoedsminde mulighed for at fortælle om deres oplevelser med retssystemet og Kofoedsminde. Undersøgelsen retter fokus på problematikker i forhold til beboernes retsfølelse, personlige integritet og rettigheder. Vi er allerede nu i gang med et opfølgende projekt ”De måske farlige ” som blandt andet skal tydeliggøre beboernes baggrunde, den kriminalitet de har begået og i hvilket omfang deres domme står i proportion til denne.

Flere af beboerne på Kofoedsminde er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet, og der er ingen tvivl om, at deres anbringelse, på eksempelvis en sikret afdeling, er berettiget, ligesom graden af deres udviklingshandicap, gør dem til en del af den målgruppe, som vi på Kofoedsminde skal modtage.

Men gennem tiden har vi hørt om og mødt eksempler på beboere, der måske ikke burde være anbragt på Kofoedsminde. Nogle af dem fordi de var for godt fungerende, og derved ikke var udviklingshandicappede i gængs forstand. I andre tilfælde er der beboere som ender på en sikret afdeling, hvor det kan diskuteres om den kriminalitet som vedkommende er dømt for, er så alvorlig, at det bør medføre en anbringelse på en sikret afdeling. Så er der hele diskussionen om proportionalitetsprincippet. Står den tid, som en beboer ender med at tilbringe bag hegn på Kofoedsminde, i relation til den kriminalitet, som beboeren har begået?

Undersøgelsen udføres som et dokumentstudie hvor alle beboeres domme, mentalerklæringer samt andet der kan belyse deres situation i fortid og nutid gennemgås.

Projektet er netop startet op, og vi forventer at kunne se nogle resultater i løbet af eftersommeren og efteråret.

 

Henvendelser vedrørende projektet til Søren Holst sho@regionsjaelland.dk. Eller kig forbi kontoret.

Skriv til os

54 61 08 00