Sundhed og trivsel

Sundhed og Trivsel.

Beboerens sundhed, både fysisk og psykisk, er i fokus for Det sundhedsfaglige team. Vi arbejder med:

  • Kofoedsmindesegen sundhedsklinik.
  • Sparring og hjælp i forhold til egen læge, lægevagten, det psykistriskehospital i Oringe
  • Psykiatrisk og psykologisk bistand – og medicinasvarlige.
  • Rådgivning om bl.a. kost, rygning, motion og hygiejne.

Teamet på Kofoedsminde består af tre sygeplejersker og én social og sundhedsassistent, som har det overordnede ansvar for det sundhedsfaglige. Derudover er der på afdelingerne social og sundhedsassistenter, som har sin daglige gang på Kofoedsminde.
Vi samarbejder med afdelingerne bl.a. med sparring og hjælp i forhold til egen læge, lægevagten, det psykiatriske hospital Oringe m.m.
Der tilbydes på Kofoedsminde psykiatrisk og psykologisk bistand og medicinansvarlige, der er med til at skabe en helhedsorientering i forhold til at fremme psykisk såvel som fysisk sundhed på Kofoedsminde.

Vores rådgivning og vejledning sker ud fra et sundhedsfagligt perspektiv koblet sammen med Kofoedsmindes socialpædagogiske værdier og tilgange. Målet er at øge den personlige livskvalitet og skabe bedst mulige trivsel på hver enkelt afdeling. Vigtige områder er bl.a. kost, rygning, motion eller hygiejne – faktorer, der alle er vigtige for helbredet. Derfor lægger vi indsatsen til rette efter den enkelte beboeres samlede livssituation. Vi støtter beboerens egen indsats for sin egen og andres fælles trivsel.

Mail til Kofoedsmindes sundhedsklinik og team: KM-sundhed@regionsjaelland.dk
Telefon til det sundhedsfaglige team. 54610830

Skriv til os

54 61 08 00