Regler på Kofoedsminde

Januar 2020

Husregler for afdelingerne på Kofoedsminde

Husreglerne tager bl.a. afsæt i anstaltsforholdet som giver mulighed for at fastsætte
regler som er nødvendige for at Kofoedsminde kan fungere. 
De gælder på
afdelingerne for alle beboere. 

 Lovgivningen for anbringelse på Kofoedsminde finder du her

Pr. 1. april 2018 er der vedtaget ændringer til Serviceloven.

du kan læse om ændringerne i denne orienterings skrivelsen fra Børne- og Socialministeriet. 

1. Formål
Formålet for husregler på Kofoedsmindes afdelinger er at skabe en ensartet vejledende struktur.
Husregler tager bl.a. afsæt i anstaltsforholdet, der giver mulighed for at fastsætte retningslinjer
som kan være nødvendige for institutionens funktionalitet.

2. Anvendelsesområde
Husreglerne gælder på afdelingerne for alle beboere på Kofoedsminde.

3. Vejledende struktur
Når der i retningslinjen bliver henvist til at husreglerne er en vejledende struktur, er det fordi at
Kofoedsminde anerkender at alle beboere er forskellige – livserfaring, herkomst og
funktionsniveauet m.m. er varierende og det kan have indflydelse på enkelte retningslinjer, fx den
almindelige døgnrytme og varighed af beskæftigelse i Udviklingscentret. På Kofoedsminde tages
der hensyn til disse variationer.

4. Husreglerne

Døgnets gang

Når man bor på Kofoedsminde skal man bestræbe sig på at følge en almindelig døgnrytme, og man
vil også blive motiveret hertil af alle medarbejdere.

En almindelig døgnrytme på Kofoedsminde ser således ud:

Hverdage
Mellem kl. 07.00 og 08.30 – spiser man morgenmad, går derefter i skole eller på arbejde.

Mellem kl. 08.30 og 15.30 – er man på arbejde og i skole på Kofoedsminde Udviklingscenter
(Udviklingscenteret tilbyder, som udgangspunkt, arbejde til alle som bor på Kofoedsminde,
forudsat der foreligger et betalingstilsagn fra kommunen).

Mellem kl. 15.30 og 22.30 – er fritid som kan bruges på fritidsinteresser, madlavning, tøjvask,
indkøb og udgang.

Mellem kl. 22.30 og 07.00 – sover man eller som minimum opholder sig på eget værelse.

Weekenden (inkl. fredage), og helligdage

I weekenden kan man sove længe men skal være på sit værelse senest kl. 01.00.

Afdelingerne fastsætter selv deres egne tidsrammer for afvikling af aktiviteter f.eks. vask,
rengøring, besøg, osv.

Dyr
Beboerne på Kofoedsminde må ikke holde husdyr.

Alkohol
Der må ikke forefindes, opbevares eller indtages alkohol på Kofoedsminde.

Rygning og brug af åben ild herunder lightere samt andre dåser med ozon
Beboerne må ryge udenfor, samt på beboerværelser.

Hvis afdelingen vurderer, at beboeren ikke kan håndtere ild/lightere, er det ikke tilladt at have
tændstikker/lightere på værelset.

Beboerne må ikke sælge/låne tændstikker/lightere til hinanden, medmindre det sker i overværelse
af medarbejdere.

Nikotinholdig rygevæske til E-cigaretter skal opbevares i aflåst skab på afdelingens kontor og må
kun udleveres i begrænset mængde.

Dåser med ozon (f.eks. deodoranter, hårspray) skal opbevares i aflåst skab på kontoret.

Vold, trusler og andre overgreb
Alle tilfælde af vold, trusler og andre overgreb kan politianmeldes, og dette kan have negativ
betydning for muligheden for at få lempet eller ophævet en dom.

Euforiserende stoffer
Køb, salg, opbevaring og brug af euforiserende stoffer er forbudt. Såfremt medarbejdere finder
stoffer eller tilbehør bliver det konfiskeret.

Knive og slagvåben
Køkkenknive, brødknive og lignende, skal vaskes og hænges tilbage i det aflåste knivskab straks
efter brug. Køkkenknive må aldrig efterlades uden for den aflåste knivskuffe. På de sikrede
afdelinger er knivene låst fast med wirer.

Beboerne må ikke være i besiddelse af knive og andre genstande, som kan bruges som våben.

Hygiejne på værelser/lejligheder
Beboerne skal selv holde orden og gøre rent på deres værelser. Kan beboerne ikke, skal de
modtage hjælp fra medarbejderne.

Beboere må som udgangspunkt ikke selv opbevare rengøringsmidler, men skal modtage dette af
medarbejderne.

Personlig hygiejne
Af hensyn til fællesskabet skal beboerne sørge for at fremtræde rene på kroppen og i tøjet, både
på og udenfor Kofoedsminde. Beboerne skal have tøj på til årstiden og tøj i forhold til den funktion
beboeren udfører.

Arbejdstøj fra fx arbejde i landbruget, medbringes ikke på afdelingen idet der skal skiftes i
beskæftigelsen. Sikkerhedssko må heller ikke medbringes på afdelingen, men skal evt. stilles i
entréen.

Besøg af gæster under 18 år
Det er ikke tilladt at have besøg af gæster under 18 år på afdelingen. Men afdelingslederen kan i
særlige tilfælde stille et besøgslokale til rådighed uden for afdelingen.

Besøg af gæster over 18 år
Besøg udefra på afdelingerne skal som udgangspunkt aftales minimum 4 uger før besøget med
afdelingslederen. Der skal udfyldes en besøgsaftale for hver person, som skal godkendes inden
besøget afvikles. Hvis medarbejdere ikke mener, at en gæst kan modtages på et ønsket tidspunkt,
skal dette respekteres af beboeren. Efter nærmere vurdering af medarbejdere, kan besøg af en
bestemt gæst afslås helt.

Besøg, jul og nytår
Juleaften og nytårsaften er der som udgangspunkt kun mulighed for besøg indtil klokken 16.00.
Den enkelte afdelingsleder kan dog træffe anden beslutning i særlige tilfælde.

Nytårsfyrværkeri
Som udgangspunkt må Kofoedsmindes beboere gerne fyre fyrværkeri af. Der kan være særlige
omstændigheder der gør, at enkelte beboere ikke må fyre fyrværkeri af. Den endelige beslutning
ligger derfor hos den enkelte afdelingsleder.

Der må affyres fyrværkeri i tidspunktet mellem kl. 23.00 til 1.00.

Alt fyrværkeri opbevares i container, der hvert år opstilles af Udviklingscentret. Alle beboere skal
have deres fyrværkeri liggende i denne container med eget navn og afdeling, påskrevet på pose
eller papkasse. Beboere har naturligvis ikke adgang til denne container. Medarbejderne afhenter
fyrværkeri fra containeren og opbevarer det på afdelingen inden affyring. Beboerne skal som
udgangspunkt brænde alt deres fyrværkeri af nytårsaften. Hvis enkelte beboere ikke ønsker at fyre
det hele af – sikrer medarbejderne, at dette igen placeres i containeren.

Fyrværkeri må ikke forekomme på den enkeltes værelse.

Alle gængse regler i forbindelse med affyring af krudt skal overholdes. Se vedhæftede:
https://www.borger.dk/kultur-og-fritid/Fyrvaerkeri

Personalet skal sikre sig, at disse regler er kendte og overholdes.

Kørsel i Kofoedsmindes biler
Det er altid en medarbejder som er chauffør. Dette gælder alle Kofoedsmindes biler.
Beboerne sidder, så vidt muligt, altid på bagsædet.

Udgange
Se den lokale retningslinje ”Udgange”. Det er altid den lokale retningslinje for udgange som er
gældende.

Disse retningslinjer udleveres af medarbejdere såfremt man ønsker det.

Kost
Når man bor på Kofoedsmindes sikrede afdelinger, deltager man i afdelingens fælleskost. I forhold
til udgangsbestemmelser og opbevaring af fødevarer er det ikke muligt, at være på egen kost.

Denne reviderede husorden er gældende fra april 2020.

Besluttet af ledelsen på Kofoedsminde.

GÆLDER KUN FOR DE SIKREDE AFDELINGER

Skriv til os

54 61 08 00