Regler på Kofoedsmimde

Sidst opdateret den 15. januar, 2020 kl. 09:34

Januar 2020

Husregler for afdelingerne på Kofoedsminde

Husreglerne tager bl.a. afsæt i anstaltsforholdet som giver mulighed for at fastsætte regler som er nødvendige for at Kofoedsminde kan fungere

Husreglerne gælder på afdelingerne for alle beboere på Kofoedsminde.  Lovgivningen for anbringelse på Kofoedsminde finder du her

Pr. 1. april 2018 er der vedtaget ændringer til Serviceloven, du kan læse om ændringerne i denne orienterings skrivelsen fra Børne- og Socialministeriet. 

Døgnets gang

Når man bor på Kofoedsminde følger man en almindelig døgnrytme. Det vil sige:

Mellem kl. 07.00 og 08.30 – spiser man morgenmad, går derefter i skole eller på arbejde.

Mellem kl. 08.30 og 15.30 – er man på arbejde og i skole på Kofoedsminde udviklingscenter.

Mellem kl. 15.30 og 22.30 – er fritid som kan bruges på fritidsinteresser, madlavning, tøjvask, indkøb og udgang.

Mellem kl. 22.30 og 07.00 – sover man eller som minimum opholder sig på eget værelse

Ovenstående gælder i hverdagen. I weekenden kan man sove længe, og aftenen inden skal man være på sit værelse senest kl. 01.00

Afdelingerne fastsætter selv deres egne tidsrammer for afvikling af aktiviteter f.eks. vask, rengøring, besøg, osv.

Udviklingscenteret tilbyder, som udgangspunkt, arbejde til alle som bor på Kofoedsminde, forudsat der foreligger et betalingstilsagn fra kommunen.

Dyr

Beboerne på Kofoedsminde må ikke holde husdyr.

Alkohol

Der må ikke forefindes, opbevares eller indtages alkohol på Kofoedsminde.

Tobaksrygning

Gælder rygning og brug af åben ild, herunder lightere samt andre dåser med ozon

Beboerne må ryge udenfor, samt på beboerværelser.

Hvis personalet vurderer, at beboeren ikke kan håndtere ild/lightere, er det ikke tilladt at have tændstikker/lightere på værelset.

Beboerne må ikke sælge/låne tændstikker/lightere til hinanden, medmindre det sker i overværelse af personalet.

Nikotinholdig rygevæske til E-cigaretter skal opbevares i aflåst skab på afdelingens kontor og må kun udleveres i begrænset mængde.

Dåser med ozon (f.eks. deodoranter, hårspray) skal opbevares i aflåst skab på kontoret.

Euforiserende stoffer

Køb, salg, opbevaring og brug af euforiserende stoffer er forbudt. Såfremt personalet finder stoffer eller tilbehør bliver det konfiskeret.

Knive og slagvåben

Køkkenknive, brødknive og lignende skal vaskes og hænges tilbage i det aflåste knivskab straks efter brug. Køkkenknive må aldrig efterlades uden for den aflåste knivskuffe. På de sikrede afdelinger er knivene låst fast med wirer.

Beboerne må ikke være i besiddelse af knive og andre genstande, som kan bruges som våben.

Hygiejne på værelser/lejligheder

Beboerne skal selv holde orden og gøre rent på deres værelser. Beboerne kan i nødvendigt omfang få hjælp af personalet.

Alle rengøringsmidler opbevares i aflåst rum, og udleveres af personalet og afleveres tilbage efter brug.

Personlig hygiejne

Af hensyn til fællesskabet skal beboerne sørge for at fremtræde rene på kroppen og i tøjet, både på og udenfor Kofoedsminde. Beboerne skal have tøj på til årstiden og tøj i forhold til den funktion beboeren udfører.

Arbejdstøj fra f.eks. arbejde i landbruget medbringes ikke på afdelingen, idet der skal skiftes i beskæftigelsen. Sikkerhedssko må ikke medbringes på afdelingen.

Besøg af gæster under 18 år

Det er ikke tilladt at have besøg af gæster under 18 år på afdelingen. Men afdelingslederen kan i særlige tilfælde stille et besøgslokale til rådighed uden for afdelingen.

Besøg af gæster over 18 år

Besøg udefra på afdelingerne aftales med afdelingslederen og ansøges af den besøgende minimum en uge før besøget, jævnfør retningslinjer for besøg på Kofoedsminde.

Besøget kan ansøges via dette link

Der skal udfyldes besøgsaftale fra hver person, som skal godkendes inden besøget.

Hvis personalet ikke mener, at en gæst kan modtages på et ønsket tidspunkt, skal dette respekteres af beboeren. Efter nærmere vurdering af personalet kan besøg af en bestemt gæst afslås helt.

Besøg Juleaften og nytårsaften, her er der kun mulighed for besøg indtil klokken 16.00.

Kørsel i Kofoedsmindes biler

Personalet er altid chauffør. Dette gælder alle Kofoedsmindes biler. Beboerne sidder, så vidt muligt, altid på bagsædet.

Retningslinjer for udgange på Kofoedsminde

Disse regler udleveres af personalet såfremt man ønsker det.

Kost

Når man bor på Kofoedsmindes sikrede afdelinger deltager man i afdelingens fælleskost. I forhold til udgangsbestemmelser og opbevaring af fødevarer er det ikke muligt at være på egen kost.

Denne reviderede husorden er gældende fra januar 2020.

Besluttet af ledelsen på Kofoedsminde.

 

GÆLDER KUN FOR DE SIKREDE AFDELINGER