Pjecer og bøger

Sidst opdateret den 1. april, 2020 kl. 09:32

Her vil du finder forskellige hæfter, vejledninger eller bøger, der kan være interessante for dig som beboer.

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, henvendt til borgere og pårørende fra Socialstyrelsen.

Når du er sigtet eller har en dom – til personer med nedsat funktionsevne, fra Socialstyrelsen.

Håndbog om sigtede og domfældte borgere med udviklingshæmning – lovregler og kriminalpræventive sociale indsatser.