Love og regler

Når en borger anvises til Kofoedsminde, sker det efter bedømmelse fra retslægerådet, hvorefter dommeren dømmer efter § 16 stk. 2 i straffeloven. Den siger, at hvis borgeren vurderes som psykisk udviklingshæmmet, er vedkommende fritaget for straf. Det indebærer, at borgeren ikke er egnet til almindelig fængselsstraf. 

Herefter anbringes den sigtede eller dømte efter § 68 i straffeloven  på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap. 

Når den dømte ankommer til Kofoedsminde og starter på anbringelsen, forvaltes anbringelsen efterservicelovens bestemmelser. 

Der er d. 1. april 2018 ændret i Serviceloven, Læs Børne- og Socialministeriets orienterings skrivelse om ændringerne her.

I denne publikation er information om, hvad en dom betyder for et ophold på Kofoedsminde. 

 

Skriv til os

54 61 08 00