Besøg din pårørende

På Kofoedsminde er vi glade for at møde de pårørende, og du er altid velkommen. Husk bare at aftale besøg i forvejen – vi skal have hverdagen til at hænge sammen for alle beboere på afdelingen. 

Der kan være forskel på besøgsreglerne på de forskellige afdelinger. Kontakt den enkelte afdeling for at få information.

Det er muligt for pårørende at leje et værelse i Kofoedsminde pårørende lejlighed. Se mere her eller se mere her i en printvenlig version

Anmodning om besøgstilladelse på sikret eller åben afdeling 

Afdelingslederen for den enkelte afdeling kan lade tilladelsen til besøg gælde for en kortere eller længere periode, eller for et enkelt besøg. Når besøget eller en afgrænset periode overstået, skal du søge om besøgstilladelse igen. 

BEMÆRK! Besøgs datoen kan tidligst være 1 uge fra ansøgningens afsendelse! 

Udfyld venligst nedenstående formular og klik ‘Send’

 • Der anmodes om tilladelse til at besøge
 • Info om den besøgende
 • Info om det ønskede besøg
 • DD slash MM slash YYYY
  BEMÆRK! Besøgs datoen kan tidligst være 1 uge fra denne ansøgnings afsendelse!
 • :
 • Ovenstående oplysninger er givet på tro og love. Afgivelse af urigtige oplysninger kan medføre, at der ikke gives besøgstilladelse, eller at en givet tilladelse inddrages. Klik her for at læse retningslinjer for besøg på Kofoedsmindes afdelinger.
 • Beskriv hvilke ønsker omkring besøget du/i har
 • Besøget skal efter givet tilladelse aftales med afdelingen via hoved tlf. nr. 54 61 08 00


  Udfyldes af Kofoedsminde

  Tilladelse givet den
  Tilladelse gælder for perioden Til og med
  For teamet Områdeleder

  Ovenstående oplysninger er givet på tro og love. Afgivelse af urigtige oplysninger kan medføre, at der ikke gives besøgstilladelse, eller at en givet tilladelse inddrages.
  Der kræves særskilt besøgstilladelse for at besøge en beboer på Kofoedsminde som skal udfyldes før besøg og indsendes efter den er udfyldt, enten elektronisk eller til nedenstående adresse.
  ”Kofoedsminde, Højbovej 9, 4970 Rødby” ATT beboerens afdelings navn.
  Retningslinjer for besøg på Kofoedsmindes sikrede og åbne afdelinger.
  Beboerne på Kofoedsmindes afdelinger kan normalt modtage besøg alle dage mellem kl. 9.00 og 22.00. Alle besøg skal dog være aftalt med personalet på afdelingerne forinden.
  Besøget afvikles i beboers egen lejlighed, på fællesareal eller efter aftale på særligt område udenfor afdelingerne.
  De besøgende må medbringe nydelsesmidler i rimeligt omfang. F.eks. madvarer der indtages under besøget.
  Det er ikke tilladt at medbringe alkoholiske drikke eller euforiserende stoffer af nogen art.
  Indtagelse af alkoholiske drikke eller euforiserende stoffer under besøget vil medføre bortvisning af de besøgende.
  Evt. medicin opbevares i beboerens medicinskab under besøget.
  Alle anvisninger fra personalet skal følges.
  Besøg af personer under 18 år foregår ikke på afdelingerne, i stedet anvises et andet lokale på Kofoedsminde, hvor ikke andre beboere er til stede.
  Anmodningen skal være Kofoedsminde i hænde senest 1 uge før.
  Såfremt det findes påkrævet af hensyn til Kofoedsmindes beboere, samt personalets orden og sikkerhed, eller for at forebygge strafbart forhold, vil tilladelse ikke blive givet.
  Besøgstilladelsen er personlig, og skal udfyldes på dansk. Ved besøg skal der medbringes legitimation med foto.
  Besøgstilladelsen kan tilbagekaldes af Kofoedsminde, hvis reglerne for besøg ikke overholdes, eller besøget misbruges.

 

Skriv til os

54 61 08 00